O Nás

O Náboženském infoservisu

V tištěné podobě je info-servis  pravidelnou součástí religionistického časopisu Dingir od roku 2007, kdy nahradil zprávy přebírané z ČTK. Později byl doplněn i rubrikou „Události“, která má více publicistický charakter. Internetový Náboženský infoservis v sobě zahrnuje obě tyto rubriky tištěného Dingiru.

Zpravodajská rubrika „Zprávy“ přináší informace z oblasti náboženství ve světě i v naší zemi. Jejím cílem není ani tak podávat horké novinky, ale pomocí zajímavých zpráv poukazovat na obecnější trendy ve světě náboženství a jevů s ním souvisejících. Snažíme se tedy vybírat zprávy, které mají více nadčasový charakter, a to takové, které informují o událostech u nás ne příliš známých – nechceme jenom opakovat to, co už jiné české servery publikovaly. A i když se nám už několikrát podařilo být první, nechceme soutěžit s jinými.

Rubrika „Články“ obsahuje publicistické příspěvky, které autorovi umožňují vyjadřovat své názory a pohledy, aniž by šlo o postoje celé redakce. Vlastní názory a postoje jsou samozřejmě obohacující, ale ani v této rubrice nesmí jít o jakoukoli propagaci. A v jiných rubrikách dbáme na náboženskou, ideologickou i politickou neutralitu ještě mnohem více. Věříme, že smysl Náboženského infoservisu je v tom, že – ostatně podobně jako tištěný Dingir – ponechá utváření názorů a postojů na čtenáři.

K tomu, aby tyto stránky přinášely vyvážené informace, resp. rozmanité pohledy, z pestrého náboženského světa, mohou přispět i naši čtenáři. Kromě cenných komentářů a připomínek uvítáme vaše návrhy na zprávy v podobě odkazů na seriózní zdroje, ale rovněž i samotné příspěvky, především z oblastí, které zde zatím postrádáte. Chcete-li se tedy na obsahu Náboženského infoservisu podílet, kontaktujte nás: info@dingir.cz.

 

Redakce

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D., šéfredaktor časopisu Dingir

Mgr. Jitka Schlichtsová, redaktorka časopisu Dingir