Recitací Koránu k uzdravení

Mnohokrát opakován už byl fakt, že česká veřejnost má málo zkušeností s muslimy a s žitým islámem. S jednou podobou žitého, vskutku lidového islámu se v minulých měsících mohla setkat prostřednictvím kartičky,[1] slibující poněkud kostrbatou češtinou „definitivní řešení na jakýkoliv problém“.

Tímto řešením je poslech 55. súry Koránu, která má název „Milosrdný“ („ar-Rahmán“). Recitace 78 veršů této súry trvá na doporučené nahrávce asi dvacet minut. Má být poslouchána třikrát denně po dobu jednoho týdne. Mezi dalšími úkony, které mají poslech provázet, je trojnásobné opakování vlastního jména nebo předmětu víry. (Kartička je v záhlaví této zprávy.)

Tuto metodu doporučoval pákistánský světec (walí) a léčitel Kalandar Baba Kakian walí Sarkar (1940–2005). Jeho vděční pacienti a následovníci („Mast Mast Healers“) připravili nejen bohatou internetovou prezentaci, ale řadu svědectví, která jsou prezentována na facebooku a youtube.

Islámské lidové léčitelství sice nemusí být přímo součástí súfismu (mystické podoby islámu), ale víra v přímé působení slov Koránu je mnohým súfijům i lidovým léčitelům a jejich pacientům společná. V knize Súfismus napsal arabista, islamolog a afrikanista prof. Luboš Kropáček, že působení Koránu „jako Božího slova je bráno za cennou pomoc […]. Postupně vykrystalizovaly představy, které verše mohou víceméně mechanicky posloužit k dosažení určitého zdravotního účinku.“[2]

Podobně mechanický účinek má mít poslech recitace 55. súry i v případě metody, kterou rozšiřují „Mast Mast Healers“. Jak je uvedeno na internetové prezentaci, „každá hláska Koránu vyzařuje a vytváří světlo a energii v srdci a v mysli, pokud je jí nasloucháno v hlubší koncentraci“. Ačkoli se v této prezentaci často hovoří o Bohu (Alláhovi), metoda má fungovat nezávisle na jakémkoli náboženství. Tak to tvrdil příjemný a ochotný muž, jemuž patří telefonní číslo uvedené na kartičce a který hovoří s přízvukem, ale výborně česky. O sobě řekl, že není „nábožensky založený“ a že nijak zbožný nebyl ani tvůrce metody. Muž dále sdělil, že byl touto metodou uzdraven stejně jako mnoho dalších lidí, a že od uzdravených se už dále nic nečeká: „Není to náboženství, nikam to nepokračuje,“ řekl. Z rozhovoru bylo patrné, že nevěděl, že se jedná o slova Koránu a o 55. súru. Na kartičce to ostatně není uvedeno a oproti prezentaci, kde Kakian walí Sarkar doporučuje opakovat jméno „Alláh“, může být opakováno i jméno toho, kdo o uzdravení tímto způsobem usiluje.

[1] Autor se seznámil s kartičkou, která byla distribuována do schránek na dopisy v říjnu 2017 v Berouně.

[2] KROPÁČEK, Luboš: Súfismus. Dějiny islámské mystiky, Praha: Vyšehrad 2008, s. 192.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments