Domácí zprávy

O registraci „lefebvristů“ stále nerozhodnuto

O registraci „lefebvristů“ stále nerozhodnuto

Generální představený FSSPX biskup Bernard Fellay je mezi prvními signatáři „Synovského napomenutí“, které letos papeži Františkovi zaslali jinak převážně laičtí římskokatoličtí akademici znepokojení obsahem dokumentu Amoris laetitia (zmínili jsme zde). Ke svému podpisu uvedl: „[A]utoři Correctio filialis jsou zdrceni rozdělením způsobeným Amoris laetitia, papežovými vysvětleními tohoto dokumentu v nedávných prohlášeních a jeho výroky ohledně Luthera. V některých zemích nyní biskupové dovolují svaté přijímání rozvedených a civilně ‘znovusezdaných’, zatímco v jiných zemích to odmítají. Je snad katolická morálka proměnlivá? Může být předmětem vzájemně si odporujících výkladů?“ Foto: Fabrice Coffrine,
Před časem jsme zde stručně informovali o průběhu procesu registrace Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX). To nyní na svých stránkách (www.fsspx.cz) zveřejnilo další dokumenty svědčící o komplikovanosti rozhodování, zda má být toto tradicionalistické společenství uznáno za církev či náboženskou společnost podle zákona č. 3/2002 Sb. Ačkoliv oba religionistické znalecké posudky, které si ministerstvo kultury (MK) nechalo vypracovat (jeden z nich Bratrstvo publikovalo na svých stránkách, zde), vyzněly ve prospěch žadatelů o registraci, do řízení byla jako dotčená osoba přizvána i Církev římskokatolická (CŘ), resp. Česká biskupská konference (ČBK). Ta s ohledem na „ochranu právem chráněných zájmů Církve římskokatolické a jejích věřícíchv nejnovějším dopise adresovaném MK opět vyjadřuje námitky proti možné registraci Bratrstva s tím, že všichni členové FSSPX jsou členy CŘ, a proto „z hlediska předpisů kanonického práva nejsou oprávněni zakládat samostatnou církev, chtějí-li setrvat ve svém postavení věřících katolických křesťanů katolíků“.

Představitelé Bratrstva se nyní prostřednictvím svého právníka proti tomu ohradili s tím, že jde o matení pojmů, kdy ČBK používá termín „církev“ v teologicko-kanonickém smyslu, kdežto žadatelé usilují o registraci coby „církev a náboženská společnost“ (CNS) ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., který navíc nevylučuje členství ve vícero registrovaných CNS: „Zdá se, že pochopit rozdíl mezi pojmem církev ve smyslu eklesiologickém a pojmem církev a náboženská společnost, který zavedl a používá zákon, je nad schopnosti účastníka řízení CŘ.“ Autoři dopisu ČBK jsou zde rovněž výslovně obviněni z neznalosti kanonického práva: „[C]elá argumentace o jurisdikci, ač dochází ke správnému závěru, že členové a věřící FSSPX jsou katolíky, je postavena na naprosto scestných argumentech. FSSPX se opravdu k jednotě katolické Církve hlásí a je s ní v plné jednotě jak naukově, tak právně, byť na základě analogie práva ve stavu nouze, kterou způsobil II. vatikánský koncil a pokoncilní vývoj. Říci totéž o ČBK s jistotou nelze.“ 

Aktualizace příspěnku zde.

 

Sdělení postoje ČBK“ ze dne 21. 9. 2017 a „Vyjádření se k podkladům rozhodnutí“ Bratrstva ze 14. 12. 2017 dostupné na stránkách FSSPX zde a zde.

 

 

Sdílet: