Domácí zprávy

Proces registrace Kněžského bratrstva

Ministerstvo kultury ČR v současné době projednává čtyři žádosti o registraci církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb. Dvě z nich zde byly již stručně zmíněny, třetí (dle data podání žádosti ovšem první) je náboženská společnost Cesta Guru Járy. Čtvrtou je Kněžské bratrstvo sv. Pia X. (v Dingiru o něm např. v čísle 2009/1), které svou žádost podalo v listopadu minulého roku. Na světové úrovni udělalo toto římskokatolické tradicionalistické hnutí veliký posun k oficiálnímu sjednocení s Vatikánem, který je donedávna považoval za exkomunikované schizmatiky. Za reálné se považuje, že Bratrstvo obdrží statut tzv. osobní prelatury, a mělo by tak stejné (výjimečné) postavení jako Opus Dei.

V ČR však Bratrstvo zažádalo o registraci jako nezávislá náboženská společnost. Ministerstvo kultury ovšem k řízení přizvalo i Římskokatolickou církev v ČR coby „dotčenou osobuvzhledem k tomu, „že z věroučného hlediska je možno na Kněžské bratrstvo svatého Pia X. pohlížet rovněž jako na součást Církve římskokatolické.“ Představitelé českého Bratrstva se proti tomu ohradili a oficiálně vznesli námitku podjatosti ředitelky odboru církví MK Ing. P. Bendové (a neoficiálně též samotného ministra kultury D. Hermanna).

Seznam registrovaných i projednávaných církví a náboženských společností dostupný na stránkách MK.

Korespondence mezi MK a Bratrstvem dostupná na stránkách FSSPX (zde)