Média mylně uvedla, že slovo „lotr“ pochází od jména Luther.

V den výročí 500 let reformace uvedlo několik médií s odvoláním na ČTK mylnou informaci: České slovo „lotr“ podle ní pochází od jména Martina Luthera, jehož zveřejnění Disputace o moci odpustků (Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum) ve Wittenbergu je považováno za počátek německé reformace. V případě deníku Echo24 se omyl dostal přímo do titulku – Arcikacíř a „lotr“. Text, který navždy rozdělil Evropu. V článku se navíc legenda o přibití tezí na kostelní vrata objevila jako fakt.

Portrét Martina Luthera (1483-1546) od Lucase Cranacha staršího

Podle etymologických slovníků pochází slovo “lotr” z německého Lotterbube (či zkráceně Lotter) a starohornoněmeckého lotar nebo loter. Původně označovalo “lehkomyslníka”, ale také neusazeného člověka, tuláka, tedy podezřelou a “nekalou” existenci. Podle slovníku b. Grimmů se užívalo také pro člověka, vykonávajícího podřadné práce. – Význam zločince a ničemy dostávalo postupně a původní význam nemusel být zpočátku vyhraněný ani v češtině. Souvislost s Lutherem pro české prostředí neuvádějí ani české slovníky (Ottův slovník naučný, Machek, Rejzek, Holub-Lyer, Trávníček).

Biblisty možná zaujme, že sám Luther přeložil slovem Lotterbube řecké σπερμολογος, tedy nadávku, kterou měli podle novozákonní zprávy (Sk 17,18) použít řečtí filosofové proti apoštolu Pavlovi: „Co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat?“ (Český ekumenický překlad)

Chybná etymologie se poprvé v českých médiích objevila pravděpodobně v březnu 2008, kdy ji uvedla ČT u příležitosti Lutherovy rehabilitace papežem Benediktem XVI.: „Od jeho příjmení je údajně také odvozeno české slovo lotr – v dobách rekatolizace byl totiž v českých zemích prezentován jako arcikacíř a z jeho jména se stala nadávka.

Žurnalisté však měli pro svoji domněnku dobrý důvod: tutéž informaci uvádí na svých stránkách Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCAV) jako zajímavost v rámci informací o Lutherově životě a díle.

Redakce děkuje za upozornění na kauzu Martinu Vaňáčovi.

 

NAJDETE CHYBNÁ FAKTA V NÁBOŽENSKÉM INFOSERVISU? – NEVÁHEJTE A UPOZORNĚTE NÁS!

Přestože se snažíme informace co nejlépe ověřovat, můžeme udělat chybu. Všechna média potřebují zpětnou vazbu. Čtenáři tak svým médiím poskytují pomoc a příležitost ke zlepšení úrovně.

 

 

Zdroje:

Před 500 lety Martin Luther přibil na vrata středověk. Zažehl válku i moderní svět (Česká televize)

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2288242-pred-500-lety-martin-luther-pribil-na-vrata-stredovek-zazehl-valku-i-moderni-svet

Arcikacíř a „lotr“. Text, který navždy rozdělil Evropu

https://echo24.cz/a/pkFXa/arcikacir-a-lotr-text-ktery-navzdy-rozdelil-evropu

Stránky Slezské církve evangelické augsburského vyznání:

http://www.sceav.cz/cs/historie/item/881-život-a-d%C3%ADlo-dr-martina-luthera

Papež Benedikt XVI. letos rehabilituje církevního reformátora Martina Luthera (Česká televize 6. 3. 2008)

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1461194-papez-benedikt-xvi-letos-rehabilituje-cirkevniho-reformatora-martina-luthera

Heslo „Lotterbube“ v německých výkladových slovnících:

http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=Lotterbube