Zahraniční zprávy

V Jeruzalémě vzpomínali na ženy, které zemřely kvůli sektám

V Jeruzalémě vzpomínali na ženy, které zemřely kvůli sektám

V neděli 3. září se uskutečnila v Jeruzalémě na hlavní Jeruzalémské třídě (Jaffa) pietní akce na památku 11 žen, které zemřely v důsledku členství v nějaké náboženské sektě. Mezi vzpomínanými byly ženy, které byly zavražděny, nebo spáchaly sebevraždu či předčasně zemřely v souvislosti s příslušností k některé z nebezpečných sekt v Izraeli. Jak bylo řečeno, byla to vzpomínka na ženy, které mohly být živé, kdyby nebyly v sektě.

Na jeruzalémské dlažbě byly rozmístěny pod svíčkami jména zemřelých žen s věkem v době úmrtí. Účastníci akce drželi nápisy jako „Život a smrt v rukou vedoucího sekty“ nebo „Poslušnost příkazu může i zabíjet“.

Jak to sami organizátoři formulovali, pokusili se vyslovit to, co se tyto ženy bály veřejně říct, nebo si toho třeba ani nebyly plně vědomy. Hlavní proslov pronesla paní Rachel Lichtensteinová, předsedkyně Izraelského centra pro postižené sektami. Dalším řečníkem byl profesor Freedman, děkan zemědělské fakulty na Jeruzalémské univerzitě, který sám byl řadu let členem Scientologické církve. Hovořil o případech úmrtí v souvislosti se scientologií a jeho příspěvek měl emocionální náboj i proto, že jeho dcera nadále zůstává v této organizaci. Po přečtení šedesátého osmého žalmu následovala minuta ticha a tradiční modlitba za zemřelé El malé rachamím. Iniciátorka této akce paní Ruchama Gamermanová pak hovořila o své přítelkyni, která byla spolu s ní v sektě a zemřela ve velikém utrpení, protože vedoucí sekty nedovolil, aby se odevzdala péči lékařů. Zmiňováni byli představitelé sekt, kteří slibují svým členům, že se uzdraví, když učiní určitý skutek nebo věnují dostatečnou sumu sektě. Jmenovány byly také ženy, kterým byla ve stavu těžké deprese zakázána odborná pomoc, až spáchaly sebevraždu. Akce byla otevřena i těm, kdo chtěli spontánně promluvit. Zakončena pak byla rozhovory v diskusních skupinkách.

Celá akce se nesla v duchu toho, co ve svém proslovu pronesla předsedkyně Rachel Lichtensteinová: Jsme tu proto, abychom řekli: škodlivé sekty mohou způsobit i smrt. Škodlivé sekty jsou nebezpečím pro všechny z nás, pro jednotlivce i pro celou společnost.