Kulturní organizace církve Sinčchondži Mannam uspořádala roku 2012 v Soulu korejskou národní olympiádu. Foto: Junganghansik, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33671109.

Původně korejská, v současnosti již celosvětová církev Sinčchondži (prezentace v angličtině zde, základní informace česky zde) se úspěšně etabluje i v Česku, i když zatím pouze v Praze. Na semináře, které pořádá v Praze na Palmovce, se hlásí jak lidé z nekřesťanského prostředí, tak členové především evangelikálních církví. Hlavním obsahem seminářů je doslovný výklad Bible, zejména knihy Zjevení Janovo. Výklad postupně vede posluchače k pochopení, že z knihy Zjevení vyplývá v této poslední době jedinečná role církve Sinčchondži (čas všech ostatních církví již skončil), jedinečná role jejího zakladatele Man Hee Leeho (*1931) i jedinečná role Koreje pro konečnou spásu lidí. Typické pro církev Sinčchondži je to, že její semináře pořádají zásadně organizace a jednotlivci, jejichž sounáležitost s církví není zveřejněna. Jak se nakonec ukázalo z rozhovoru na kontaktním telefonu, takto je v posledních měsících aktivní organizace Global Christian Leadership (pořádala například seminář „Jak vypadá Bůh?“). Semináře „Bible pro každodenní život“ nebo „Kdo jsi v Bibli?“ pořádala Biblická inspirace pro každý den, seminář „Kdo jsou děti Boží?“ zase SOS: biblické sobotní semináře. Pamětníci možná vzpomenou, že podobně – prostřednictvím několika velmi aktivních necírkevních organizací bez přiznání jejich propojení s církví – získávali pozici v české společnosti v 90. letech munisté (Církev sjednocení, nové informace o tomto společenství jsou zde). Zdá se, že církev Sinčchondži má nyní šanci být u nás úspěšnější.