Domácí zprávy

131 občanů se zastalo čínských uprchlíků

Ostře negativní vztah úředníků a velké části české veřejnosti k muslimským uprchlíkům je dobře znám. Ale ani křesťané, kteří unikli pronásledování v Číně, to u nás nemají vůbec lehké. Na nekonečné prodlužování jejich žádosti o udělení azylu, které již několikanásobně překročilo zákonnou lhůtu, nyní poukázalo v dopise panu premiérovi 131 občanů. Dopis datovaný 5. září 2017 podepsali i známí herci, akademici nebo faráři. Impulzem k němu bylo, že úřady nekonaly ani v dalším ohlášeném termínu. V dopise se na samém začátku píše: „Již dvou let dosahuje doba nevyřízených, a tedy neúspěšných žádostí čínských křesťanů o poskytnutí azylu v ČR. Vždy znovu a znovu je těmto žadatelům přislibováno brzké vyřízení jejich žádostí, naposled tomu tak mělo být v těchto dnech.“ Dopis taktně naznačuje, že za důvodem neustálého otálení českých úřadů může být tlak ze strany Číny nebo strach z reakce čínských orgánů. Zdůrazňuje fakt, který se část českých politiků a dalších úředníků stále snaží ignorovat či bagatelizovat, totiž že „že lidová Čína jako ateistický stát nenávidí a pronásleduje lecjaká náboženství a náboženská hnutí včetně křesťanství. Je obecně známo, že vyznavači různých církví jsou podrobováni nelítostné perzekuci včetně věznění, mučení, ba i zabíjení.“ Slovy „vyznavači různých církví“ se v dopise pravděpodobně myslí nejen křesťané, ale i tibetští buddhisté, ujgurští muslimové nebo příslušníci hnutí Fa-lun-kung.

OTEVŘENÝ DOPIS B. SOBOTKOVI 5. 9. 2017