Domácí zprávy

Další z konferencí na hermetické téma

Další z konferencí na hermetické téma

V sobotu 20. 5. proběhla v aule Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy čtvrtá konference na téma v širokém smyslu slova hermetické. Po konferencích o českém hermetismu (2014), kabale (2015) a andělech (2016) byla letošní věnována Gnosi a mystické cestě k Bohu. Konference pořádá Marek Dluhoš z katedry religionistiky HTF UK. Jsou pojímány tak, že v prvním bloku jsou příspěvky religionistů teologů a dalších odborníků, druhý blok dává přležitost vystoupit lidem, kteří jsou u probíraného tématu doma. Některé příspěvky z každé dosavadní konference dosud vycházely ve fakultním odborném periodiku Theologická revue. S tím se počítá i v tomto roce.

Na letošní konferenci vystoupil s úvodním příspěvkem prof. Luboš Kropáček, který mluvil o mystickém vztahu člověka k Bohu v islámu. Akademický pracovník z Trnavské univerzity doc. Martin Dojčár mluvil o nenáboženské spiritualitě v pojetí Eckharta Tolleho, pravoslavný teolog Gorazd Vopatrný se věnoval hesychasmu jako tradiční pravoslavné spiritualitě. Doc. Pavel Hošek, vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě UK přednesl příspěvek o mystických motivech v myšlení a díle C. S. Lewise.

V bloku žité religiozity vystoupili čeští Petr Kalač, Lukáš Loužecký a slovenský autor svébytné koncepce angelologie Emil Páleš