Korejské církve v Česku

Nedávno byl na stránce Náboženský infoservis publikován článek „Jižní Korea – misionářská velmoc“ (zde). Je snad docela zajímavé se podívat, do jaké míry dosáhly tyto misionářské snahy i do naší země. Napočítal jsem dvanáct korejských církví, které v Česku působí (anebo nedávno působily). Vzhledem k nízké religiozitě českého obyvatelstva se to zdá jako překvapivě vysoké číslo. A to jsem pravděpodobně nezachytil všechny.

 1. Už od roku 1997 existuje sbor korejských presbyteriánů při sboru Českobratrské církve evangelické v Praze – Kobylisích. Rozhovor s kazatelem jménem Jong Sil Lee (*1956) je zde. Při sboru působí též Česko-korejská křesťanská společnost.

 2. Samostatným sborem v rámci Církve bratrské je korejský sbor „The Chapel Prague“ s kazatelem jménem Moon Key Choi. Sbor má bohoslužby v modlitebně v Praze na Smíchově.

 3. Podobně blízko etablovaným protestantským církvím je „Ostravská evangelická církev dobrého sousedství“ (nejistý překlad), která se schází v Ostravě na půdě Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Internetové stránky má pouze v korejštině.

 4. Také další církev se zdá být bez misijních ambicí směrem k Čechům. Je jí „Korejská církev v Praze“ se sídlem v Malešicích (viz náhledový obrázek). Pastor Choi mi v korespondenci sdělil, že církev sice patří do Korejské baptistické dohody, ale svou praxí je spíše pentekostální než baptistickou církví.

 5. Osobně jsem vnímal jako vrchol činnosti organizace “Good News Mission” v Praze rok 2006. Tehdy církev rozdávala při misijní práci svůj měsíční časopis.
 6. Následující církve jsou vysloveně misijní, obracejí se na Čechy a nejsou v oficiálním kontaktu s žádnou českou církví. Jako první jmenuji „Prague Mission Church“. Vede ji pastor John Kim. Její skrovná internetová prezentace je anglicky. Církev se schází v pražském Divadle v Korunní. Výraznou postavou je i pastorova manželka Gloria Kim.

 7. Už možná 20 let v Praze působí „Good News Mission Praha“. Prezentovala se též jako „Církev Dobré poselství Praha“. V jejím sídle v řadové vilce v Čimicích působí misionář Bong Ryong Park. Církev je součástí korejské světové misijní organizace „Good News Mission“, založené pastorem jménem Ock Soo Park. Krátká zpráva o této misijní skupině je v časopise Dingir 7 (2), 2004, s. 68–69. Veřejné akce a množství tiskovin, které tato mise distribuovala, jsou ale již minulostí.

 8. Evangelikální misijní organizace „Universal Bible Fellowship“, v cizině někdy podezíraná z nátlakových misijních metod v duchu tzv. učednictví, působí v rodinném domě v Praze – Suchdole už od roku 1992, kdy do Československa přijela misionářka Hannah Shin. Světová organizace udává ve své prezentaci, že v Československu působí už od roku 1990, ale o tom mi není nic známo.

 9. Misie korejské církve Sungrak pastora Ki Dong Kima (jeho brožury vycházely i česky) působila v Plzni pod jménem Velvyslanci na místě Kristově. Z této činnosti vznikl sbor Logos. Podle vyjádření jeho pastora Petra Březiny se sbor transformoval a v současné době je korejský vliv na něj už jen příležitostný a malý.

 10. Pravděpodobně již skončila misie, která v Praze vystupovala jako „Kostel Emanuel Praha“ nebo též jako „Presbyteriánská církev v ČR“. Její slovenský kazatel Martin R. nechtěl o původu této misie při mé návštěvě roku 2004 příliš hovořit a nakonec mě odkázal na Korejce Davida Janga, který měl tuto misii založit, a na organizaci World Assembly of Presbyterian Churches (WAPC). Její prezentace tehdy dělala dojem rozvětvené mezinárodní organizace, ale v současnosti není dostupná. Z bytu (a zároveň modlitebny) v Ječné ulici misijní skupina již před několika lety odešla.

 11. Poslední tři církve jsou tradičnímu protestantismu ještě více vzdáleny než samostatné misie a jsou církvemi považovány za neortodoxní a heretické. První z nich, kterou založil korejský duchovní vůdce Son-mjong Mun (1920–2012), má v Československu bohatou (a smutnou) historii: na univerzitě v Bratislavě začala roku 1968 studovat rakouská členka Munova Společenství pro sjednocení křesťanstva a brzy získala pro svou víru další studenty. Roku 1972 již vznikla podzemní struktura asi čtyřiceti Slováků a Čechů, kteří vyvíjeli intenzivní misijní činnost v obou částech státu. Právě misie je ale prozradila komunistickým úřadům, které tvrdě stíhaly každý nezávislý projev náboženského života. Následná policejní akce začala roku 1973 a vedla k odsouzení osmnácti mladých aktivistů, a to za podvracení republiky nebo za maření dozoru nad církvemi. Více o této historii je zde. – V současnosti je církev ve světě rozdělena (psali jsme o tom zde) a v Česku její nejsilnější větev vystupuje nejčastěji pod jménem Univerzální federace míru.

 12. Jedinečným útvarem na poli křesťanství je korejská Církev boží, a to – kromě jiného – svým přesvědčením, že Bůh je božským párem Nebeského Otce a Nebeské Matky. Církev se anglicky prezentuje zde, osobní zkušenost s církví vtipně vypráví česká koreanistka Miriam Löwensteinová zde, religionistický článek přinesl Dingir 18 (3), 2015, s. 82–83.

 13. A konečně poslední, v současnosti nejvíce misijně aktivní korejskou církví v Česku, je církev Sinčchondži (Šinčchondži, Shincheonji, SCJ). Psali jsme o ní několikrát, naposledy zde.

Pokud by některý čtenář věděl o jiné církvi či misijním společenství z Jižní Koreje působící v Česku, redakce ho prosí o zprávu. Rádi ji po ověření publikujeme. Podobně jsou vítána i doplnění a upřesnění toho, co je v článku napsáno.

Náhledový obrázek: modlitebna korejské církve v Praze-Malešicích. Foto: autor.