Workshop „Digital religion“

Giulia Evolviová bude key speakerem druhého ročníku workshopu Digital religion II: online communities, který na 2.–4. listopadu připravují na Katedře komunikace Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na workshopu bude diskutován podíl nových komunikačních technologií na proměně současné religiozity a spirituality, formování náboženských komunit a přetváření sociální praxe, která se odehrává i v digitálním prostředí.

Snahou pořadatelů je propojit badatele z různých oborů, kteří se věnují religiozitě ve spojení s (online) médii, sdílet aktuální výzkumné poznatky a diskutovat možnosti spolupráce s cílem vytvořit mezinárodní síť, která by se mohla ucházet o evropské financování výzkumu.

Více podrobností najdete na webových stránkách konference. Zde také můžete do 17. září 2023 přihlásit abstrakt (cca 250 slov) svého příspěvku nebo se zaregistrovat jako účastník bez příspěvku.

Vybrané konferenční příspěvky budou následně publikovány v kolektivní monografii nebo tematickém čísle Studia theologica (WOS).

Renáta Sedláková, odborná asistentka, Univerzita Palackého v Olomouci

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments