Fethullah Gülen: tolerance a velkorysost

Dnes má 82. narozeniny Fethullah Gülen (*1941), islámský myslitel, který kvůli postoji tureckého prezidenta Erdoğana žije v emigraci v USA. V emigraci anebo v těžkém pronásledování v Turecku je i Gülenovo hnutí obnovy islámu Hizmet Cemaati (hnutí veřejné služby lidem). Gülenovu osobnost připomínáme citáty ze souboru aforismů, který byl psán v roce 1984 a publikován v knize Měřítka, neboli světla podél cest (Ölçü veya Yoldaki Işıklar), Izmir: Kaynak, 2000.

Buď širý jako oceán a přijmi každou duši do svého nitra! Ať je tvou vírou živá, opatrovaná a nekončící láska k člověku, nenech žádné zraněné srdce upadnout v zapomnění!

Tleskej dobrým za jejich dobro, oceňuj ty, jejichž srdce věří, a buď k nim laskavý. K těm, kteří nevěří, buď tak jemný, aby záviděli a nenávist zmizela. Jako mesiáš oživuj ostatní svým dechem.

Pamatuj, že kráčíš po nejlepší cestě a následuješ Proroka, nejvznešenějšího průvodce, ať mu Bůh žehná a dá mu mír. Věz, že tě vede nejdokonalejší a nejnaléhavější Boží zjevení. Buď spravedlivý a vyrovnaný ve svých soudech, mnoha lidem se stejného požehnání nedostalo.

Vyhýbej se zlu dobrem a ignoruj hrubost! Chování lidí odhaluje jejich charakter. Buď nakloněn toleranci a velkorysý k těm, kteří vědí méně.

Nejjasnějším rysem duše, kterou plní víra, je láska, všechna láska, která je vyjádřena v činech, a nepřátelství k činům, které vyjadřují nepřátelství. Nenávidět vše je znakem šílenství nebo zaslepení ďáblem.

Přijmi, jak s tebou Bůh zachází. Učiň to měřítkem toho, jak zacházíš s ostatními, abys mezi nimi zastupoval pravdu a byl oproštěn od strachu z osamělosti v příštím světě.

Jen ti, kteří nepoužívají rozum nebo podlehli pusté hlouposti a touhám těla, jsou přesvědčeni, že věřící jim mohou ublížit. Ať vůdce tvého ducha podnítí tvé srdce a oči naplní slzami.

Měř svou hodnotu pro Stvořitele tím, kolik místa zaujímá On ve tvém srdci, a svou váhu v očích ostatních tím, jak se k nim chováš. Neodmítej Pravdu ani na okamžik. Buď člověkem mezi lidmi.

Buď pozorný k tomu, proč miluješ ostatní. Připomínej sám sobě, že budeš-li se chovat stejně, budou i ostatní milovat tebe. Buď slušný a bdělý.

Nedovol své tělesnosti, aby byla soudcem v jakémkoli sporu, bude tvrdit, že všichni kromě tebe jsou plni hříchu a neštěstí. Takový soud je podle slov Proroka, toho nejpravdivějšího, znakem tvé zkázy. Buď vůči své tělesnosti přísný a neúprosný, buď mírný a soucitný k ostatním.

Abys zachoval svůj kredit, čest a lásku, miluj kvůli Pravdě a nenáviď pro Pravdu, a své srdce otevři Pravdě.

Náhledová fotografie Fethullaha Gülena ze zdroje zde.

Psali jsme v Dingiru:

Gabriel Pirický, Gülenovo spoločenstvo, Dingir 17 (4), 2014, str. 134–136.

rozhovory se stoupenci Gülenova hnutí, žijícími v Česku: zde a zde.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments