Psychedeličtí kaplani: nová forma duchovního doprovázení

Ve světě duchovenské služby se začíná mluvit o novém fenoménu – psychedelických kaplanech. Kaplani jsou duchovní, jejichž náplní práce je poskytovat pastorační služby určité skupině lidí v prostředí sekulárních institucí. Slouží v nemocnicích, hospicích, věznicích nebo ve vojenských útvarech. Doprovázejí fyzicky i duševně nemocné, umírající, truchlící při ztrátě blízkého člověka nebo ty, kteří nového člověka na svět přivádějí, své služby mohou poskytovat i zaměstnancům zmíněných útvarů a zařízení pří výkonu jejich povolání. Nyní vzniká nový formát kaplanství, kaplani, kteří doprovázejí lidi ve změněných stavech vědomí, navozených psychedelickými látkami.

Současná doba bývá někdy nazývána dobou „psychedelické renesance“. Tato renesance se týká především Severní Ameriky, ale také některých evropských zemí, Česko nevyjímaje. Po prvotním rozmachu v 60. letech byly experimenty s psychedelickými látkami (ať již za účelem vědeckým nebo náboženským) postaveny na řadu desetiletí mimo zákon v rámci tzv. „války proti drogám“. V posledním desetiletí se však trend obrací, a zejména ve výzkumných institucích v USA, Kanadě, Švýcarsku a Česku se setkáváme s nárůstem odborného zájmu o využití psychoaktivních látek.

Pozitivní účinky byly podle některých studií prokázány pro užití psilocybinu v oblasti paliativní péče a extáze (MDMA) při léčbě posttraumatické stresové poruchy (PTSD). V roce 2019 byla v Praze založena psychedelická klinika PSYON, která pacientům trpícím rezistentní depresí nabízí ketaminem asistovanou psychoterapii.

Psychedelická zkušenost má v podstatě téměř vždy spirituální rozměr, v mnoha případech je tento rozměr zkušenosti dokonce jejím dominantním prvkem. Při vědeckých experimentech s psychedeliky jsou přítomni odborníci z oborů neurologie, biochemie i psychologie, duchovní průvodci však při těchto navýsost duchovních zkušenostech chybí. Zavedení institutu psychedelických kaplanů by to měl změnit.

Mezináboženská kaplanka a výzkumnice v oblasti psychedelie Moana Meadowová. Foto: Julia Maryanska pro RNS.

Tématem se zabývala také zpráva americké služby Religion News Service. Poskytuje mimo jiné vyjádření Moany Meadowové, která působí jako mezináboženská kaplanka a výzkumnice psychedelik na Berkleyově univerzitě v Kalifornii: „Být s lidmi, kteří procházejí změněným stavem vědomí, je velmi podobné jako být s lidmi při narození dítěte, při svatbě nebo při umírání. (…) Díky tomu, jakým rozmachem výzkum psychedelických zkušeností prochází, začínají lidé chápat, nebo alespoň připouštět, důležitost náboženského vzdělání v psychedelické praxi.“

Nalezneme zde rovněž vyjádření Sama Shonkoffa, odborného asistenta židovských studií na téže univerzitě: „Psychedelická zkušenost, zejména ve vyšších dávkách, připomíná umírání. Člověk se zároveň může cítit, jako by se znovu rodil. Může zažívat pocit existenciální krize. Mít v blízkosti kaplana, který již zažil proces umírání u mnoha lidí, může být pro lidi procházející psychedelickou zkušeností nesmírně užitečné.“

V důsledku toho dle dostupné zprávy zahajují akademické instituce ve Spojených státech školící programy, ve kterých se mohou duchovní vyškolit na psychedelické facilitátory, čímž dláždí cestu novému povolání – psychedelickému kaplanství.

Rozvíjející se debata o psychedelickém kaplanství zároveň otevírá již nějakou dobu existující napětí v pojetí psychedelického výzkumu mezi vědci, kteří chtějí psychedelika zkoumat čistě vědecky, a těmi, kteří je naopak chápou jako spirituální záležitost.

První skupina si často stěžuje na „spiritualizaci vědy“, kdy podezírá některé psychedelické výzkumníky z vnášení svých náboženských představ do psychedelického výzkumu. Tato kritika neprýští pouze z řad samotných psychedelických badatelů, ale i z řad některých religionistů – viz kritická recenze Zuzany M. Kostićové na knihu Filipa Tylše Fenomén psychedelie.

Na druhou stranu, ti, kteří chápou psychedelika primárně spirituálně, kritizují současný psychedelický výzkum jako „medikalizaci spirituality“. Vadí jim právě nepřítomnost (či nedostatečná přítomnost) náboženských elementů během psychedelických sezení, ať již výzkumných či terapeutických.

Za pozornost stojí také křesťanská psychedelická společnost Ligare. Ligare spojuje křesťanské duchovní, kaplany, učitele náboženství, duchovní průvodce, filantropy, akademiky a vědce, kteří věří v prospěšnost psychedelické zkušenosti a hledají cesty, jak jí začlenit do kontextu křesťanské víry a náboženské praxe.

S využitím článku služby Religion News Service.

Náhledový obrázek: Ilustrační. Autor: Dr StClaire z Pixabay.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments