Mezináboženský přehled svátků jako příspěvek k dialogu a ke snaze o porozumění

Tak, jako v křesťanském světě platí, že 20. století je stoletím ekumenismu (rozvoje vztahů mezi církvemi), mohlo by se 21. století stát stoletím mezináboženského dialogu, tedy rozvoje mírových, a snad i přátelských vztahů mezi stoupenci různých náboženských tradic i sekulárního humanismu. Impulsů k tomu už byla celá řada, například setkání papeže Jan Pavla II. s představiteli několika náboženství roku 1986 v Assisi, dílo posledních let života Hanse Künga (1928–2021) a mnoho dalšího.

Ve 21. století se také rozšířilo vydávání mezináboženských kalendářů. Vydávají je jak neziskové organizace, tak různá místní mezináboženská fóra. Příklad obou takových aktivit můžeme vzít ze Severního Irska. Na náhledovém obrázku je kalendář, vydaný neziskovou organizací Diversiton, která na své internetové prezentaci představuje jako svůj úkol „inkluzi a vytváření příležitostí pro všechny“. Příkladem druhého vydavatele je Mezináboženské fórum Severního Irska; ukázka z jeho kalendáře je vpravo a lze ji zvětšit.

První pokus o český mezináboženský kalendář podniklo roku 2007 společenství, které později omezilo svoje působení na dialog mezi Židy, křesťany a muslimy a přijalo jméno Společný hlas. Tento pokus o kalendář na rok 2008 nakonec nebyl úspěšný. Úspěšné pokusy o různé podoby mezináboženského kalendáře podnikl v letech 2011, 2012 a 2014 Mikuláš Vymětal, farář Českobratrské církve evangelické s celocírkevním působením a s agendou humanitárních aktivit, menšin a sociálně vyloučených lidí. Teď už jeho projekt běží bez přerušení třetím rokem, i když se nejedná o celý kalendář, ale „jen“ o „Mezináboženský přehled svátků“ (obrázek na ukázku je níže a je také možno ho zvětšit). K letošnímu vydání se spojil časopis Českobratrské církve evangelické Protestant, časopis Náboženské společnosti českých unitářů Tvůrčí život a religionistický časopis Dingir, který se dlouhodobě věnuje také mezináboženským vztahům. V „Přehledu“ jsou uvedeny nejvýznamnější svátky bahá’ích, buddhistů, hinduistů, křesťanů východních i západních, muslimů a židů a nadto také hlavní svátky občanského roku. „Mezináboženský přehled svátků pro rok 2023 křesťanského kalendáře, 5783–5784 židovského kalendáře a 1444–1445 muslimského kalendáře“ vychází jako černobílý jednostranný tisk na papíře formátu A3 v těchto dnech jako příloha všech jmenovaných časopisů.

Pro ty, kdo žádný z těchto časopisů neodebírají ani nekupují, je otevřena možnost zakoupit si „Mezináboženský přehled svátků“e-shopu časopisu Dingir. Cena je stejná jako loni, 10,- Kč.

 

 

Psali jsme v Dingiru:

Téma Mezináboženské vztahyDingir 6 (3), 2003.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments