Mezikulturní dialog: Stavění mostů směrem k míru

Na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v Černínském paláci se konalo 15. 12. 2022 pozoruhodné setkání pod názvem: Intercultural and Interfaith Dialogue: Building Bridges towards Peace. Jeho hostiteli byli kromě ministerstva také Institut pro mezinárodní vztahy, Pražský úřad organizace islámské spolupráce, Nadace Anna Lindh ve spolupráci s Renovabis, Porticus. Byl to již sedmý ročník tohoto setkání, které propojuje tzv. abrahámovská náboženství – judaismus, křesťanství a islám. 

Setkání zahájil a moderoval zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání českého Ministerstva zahraničních věcí – Dr. Robert Řehák – známý dobře ze setkání Společného hlasu (mezináboženského dialogu židů, křesťanů a muslimů). Jako první promluvil ministr Jan Lipavský a upozornil na jednotu v různosti, o kterou usiluje také Evropská unie. Dotkl se problematiky bezpečnosti, energetické krize a podtrhl důležitost role náboženství. Za důležitou považuje spolupráci politiků a náboženských vůdců. 

Krátkými příspěvky se postupně zapojovali velvyslanci různých islámských států, kteří vesměs apelovali na ochranu náboženské svobody pro migranty z jejich regionů. Čeští zástupci vyzývali zejména k podpoře spojení míru a spravedlnosti. Podtrhovali také důležitost jednotlivých náboženství, která jsou schopna tvořit mosty mezi kulturami. Přínosné bylo vystoupení Tomáše Halíka, který velmi otevřeně promluvil o problematice ruské agrese proti Ukrajině, kde nyní společně trpí židé, křesťané i muslimové. Podtrhl, že to, co slyšíme z Ruska, nebylo slyšet od dob Hitlera a že dnešní Rusko je teroristickým státem. Připomněl velvyslancům, pracovníkům ambasád a zástupcům náboženských tradic, že máme vlastní zkušenost se situací, kdy byl náš stát spojenci v roce 1938 obětován hitlerovskému Německu v domnění, že bude zabráněno válce. Profesor Halík se také zasazoval o proces přeměny globalizace v civilizaci. Připomněl i zápas římskokatolické církve o rozvinutí synodality. 

Poklidný průběh mezikulturního dialogu se vyostřil, když vystoupila Mirjam Künklarová, holandská profesorka Institutu humanitních a sociálních věd. Paní Künklarová se věnovala situaci v Iránu, kde postrádá dialog mezi různými politickými a náboženskými skupinami. Tato tématika se ukázala jako velmi výbušná a vyvolala ostrou reakci zástupce iránského velvyslanectví. Jeho hlavní námitkou bylo, že konference měla být o roli náboženství a nikoli o politice. Jako odpověď zaznělo, že nelze oddělit náboženství a politiku. Lidé různých náboženství jsou občany svých států, mnozí jsou zapojeni do života společnosti a jsou tedy součástí politiky. Zdá se, že toto téma by potřebovalo ještě další rozvinutí. 

Velvyslanec Turecka podtrhl roli náboženství jako zdroje morálního soudu. Roli diplomacie vidí v eliminaci přešlapů různých náboženství. Za nejhorší příklad zneužití náboženství dnes považuje existenci Daeš (ISIS). Podle něj je nutný vzájemný respekt mezi náboženstvími a zásadní vyloučení jakéhokoliv násilí. Podobně hovořil také bývalý diplomat a nyní člen Synodní rady ČCE Jiří Schneider, když připomněl zneužití náboženství ze strany politiků. Osobní setkání je nejlepším způsobem, jak překonat předsudky. Důležité je přijímat kritiku, a tak překonávat napětí. Jiří Schneider řekl, že politici dávají lidem doporučení, ale my (jako lidé náboženství), můžeme něco realizovat ze zdrojů náboženského přesvědčení. Profesorka Ivana Noble z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy neopomněla zdůraznit, že nejen náboženství, ale také sekularizace může být násilnou. Podle jejího pohledu dialog často ničí právě politická korektnost. Krátce se ve svém příspěvku dotkla také problematiky proselytismu, kterému se v určité míře nelze vyhnout. Každý má přece právo sdělit s druhými to, co považuje za nejlepší. Zvát na svou cestu je znakem svobodné společnosti. 

To jsou jen posbírané střípky z velkého množství příspěvků, ve kterých dominovali zástupci islámských zemí, českých křesťanských církví a moderátoři z Institutu mezinárodních vztahů z Prahy. K dobré atmosféře přispěla židovská – sefardská klavíristka z Istanbulu paní Renan Koenová. Zástupci islámských zemí připravili pro účastníky konference v Černínském paláci oběd . Mnohé otázky tak byly diskutovány také při pestrém arabském jídle. Je zřejmé, že mnohé problémy mezikulturního a mezináboženského dialogu byly pouze načrtnuty, ale přesto taková setkání mají svou důležitost a přispívají ke vzájemnému poznání a hlubšímu pochopení. Byla to také dobrá a důležitá událost na konci českého předsednictví v EU. Znovu se ukázalo, že naše země se svými historickými zkušenostmi a ležící mezi Východem a Západem je vhodným prostorem pro dialog.  

Tomáš Halík během svého příspěvku. Foto: Pavel Černý.

Fotografie z konference a další informace lze získat v internetové prezentaci Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Ivan Štampach
Ivan Štampach
28. 12. 2022 17:19

Děkuji Pavlu Černému za článek. Škoda, že jsem o setkání nevěděl. Byl bych se se zájmem zúčastnil.

Překvapilo mě, že prof. Noble je proti politické korektnosti. Znám ji jinak. Nepředpokládal bych, že se vlastně nepřímo vysloví pro brutalitu v politické debatě.