Žít jako Vader: příručka sithského života

Vydavatelství Jota tento rok vydalo knihu Gwendala Fossoise s názvem Chovejte se jako Darth Vader: 30 lekcí pro šťastnější život. Jedná se o dílo zabývající se praktickou filosofii v oblasti životního stylu. Kombinuje však tento směr s transmediálním univerzem Star Wars, konkrétně ústřední postavou filmové série, Darth Vaderem. Ten v knize působí jako role-model, podle jehož zkušeností můžeme najít odpovědi na své vlastní životní otázky. Jak uvádí autor: „Jedná se o inovativní přístup k osobnímu rozvoji“,[1] jehož cílem má být šťastnější život a dosažení vnitřního klidu.

Zcela v duchu postmoderní spirituality obrácené k osobnímu štěstí se tato kniha populárně-naučnou formou snaží zprostředkovat psychologické rady pro každodenní životní situace. Z těchto a mnoha dalších důvodů, proto představujeme recenzi této knihy, která se trochu hlouběji zabývá aspekty Star Wars spirituality. Ta se zrcadlí ve Fossoisově knize hned ve dvou rovinách: představuje jediskou filosofii (učení světlé strany Síly) stejně jako sithskou filosofii (nauku temné strany Síly). Tu prvou skrze postavu Anakina Skywalkera, a tu druhou v podání jeho pozdějšího alter-ega, Darth Vadera.

Star Wars spiritualita

Jediismus a sithismus jsou postmoderní formy spirituality, o které jsme psali již několikrát. Jde o duchovní hnutí, které čerpá z fikčních náboženství univerza Star Wars a převádí jeho principy do našeho (reálného) světa).

Krátké, ale aktuální shrnutí naleznete v článku Jakuba Jahla o jediském náboženství. Mnohem obsáhlejší kontext však získáte z čísla Dingiru, které se věnuje přímo popkulturním náboženstvím, popřípadě si můžete přečíst reportáž Adama Baudyše ze setkání Společenství cesty Síly, českého jediského uskupení.

Výchovné metody podle Vadera

Kniha Chovejte se jako Darth Vader je rozdělena na pět kapitol (nazvaných epizody) s množstvím menších podkapitol. V první části se rozebírá vztah Darth Vadera k jeho rodině, počínaje matkou. Autor vždy začne shrnutím Skywalkerova příběhu z filmů, a následně dané informace převádí do praktických rad. Typickým příkladem může být kapitola Darth Vader si váží starších: „Co nám tím Vader naznačuje? To, že je důležité chovat se ke starším s respektem… Autority utvářejí svět, ve kterém vyrůstáme. Přesto není dobré být slepě poslušný. Anakinova síla spočívala v tom, že si uměl vybrat.“[2]

Darth Vader je střídavě prezentován jako milující syn, ochránce, romantik, což není vzhledem k dějové lince této postavy překvapivé. O to zajímavější jsou části, kde je popisován jako milující otec. Ne každý fanoušek Star Wars si představí Darth Vadera jako vzorného otce, ale autor to vysvětluje tím, že lidé přirozeně straní Jediům, z jejichž úhlu pohledu je příběh vyprávěn. „Být nezávislý znamená… odpoutat se od zdánlivě univerzálně platného způsobu uvažování.“[3] Vader není pouhý zlosyn, ale vyvolený mesiáš Jediů i Sithů. Proto je vzorem sebevědomého vystupování a víry v sebe sama. Když Vader usekl svému synu Lukeovi ruku, bylo to součástí jeho brutálních, ale efektivních výchovných metod. Podobně zničení planety, na které žili adoptivní rodiče princezny Leiy, bylo rodinným dramatem mezi Vaderem a jeho dcerou, jehož cílem byla její výchova. „Mělo by se snad kdejaké dětské zlobení tolerovat? Není lepší ihned reagovat, aby se to už víckrát neopakovalo? Darth Vader v tom má jasno. Pro Lukea, o ruku kratšího, to byla slušná lekce.“[4] Jinde autor dodává: „Už dávno se vyrábějí protézy.“[5]

Humanismus podle Darth Vadera

Málokoho by napadlo Darth Vadera považovat za humanistu. O to překvapivější je pro čtenáře Fossoisovo tvrzení, že Vader nikoho nediskriminuje a vlastně představuje vcelku lidštější přístup než Jediové. Fanoušci Star Wars se v posledním desetiletí štěpí v názoru na zapojování woke kultury do filmové mytologie. Kritiku vyvolala například hlavní hrdinka Rey Skywalkerová (filmové epizody 7–9), která byla vnímána jako násilná propagace feminismu ve Star Wars.[6] Pansexualita oblíbené postavy Lando Calrissiana byla některými fanoušky vnímána jako nucené zapojení LGBT tématiky.[7]  I v případě Humanismu podle Vadera by stejní lidé mohl namítat, že jde o projekci lidskoprávních hodnot do science fiction. Jenže Fossois nevaří z vody.

Anakin Skywalker byl od svého mládí obklopen všemi rasami vesmíru a nikdy nevykazoval rasismus vůči nelidským (mimozemským) rasám. Respektoval dokonce i práva robotů, jež považoval za myslící bytosti s vlastní osobností a nárokem na život. Star Wars lore ho v komiksech a knihách popisuje jako někoho, kdo v Impériu bojoval za vyhlazení otroctví v celé galaxii. Byl to přece Anakin Skywalker, kdo se narodil a vyrostl v otrockých podmínkách. „Už jako malý nesnil o ničem jiném, než o svoboldě pro sebe a svou matku… Když je osvobozen, vlije mu to do žil novou naději, je blíž politické moci a doufá, že může ovlivnit otrocké postavení své matky i ostatních otroků. Ale zkušenost s Radou Jediů ho rychle uzemní.“[8]  Mesianistické rysy se mísí v osobnosti Darth Vadera a Fossois s touto tenzí v knize dobře pracuje. Poukazuje na to, jak Jediové brali malé děti rodičům a omezovali učedníkům kontakt s vnějším světem. Jediové také neřešili problém otroctví, který přenechávali parlamentu. Byli to nakonec Sithové, kdo Anakinovi dali přístup k moci a k tomu, aby změnil svět podle svého. A právě v tom podle autora spočívá charakter Darth Vadera: „Podle jeho postavení v Impériu bychom si mohli myslet, že o veškerou svou svobodu přišel, ale je tomu právě naopak. Jeho přechod na Temnou stranu Síly je výsledkem jeho osobního rozhodnutí a udává rytmus jeho životu až do závěrečného osamostatnění…“[9]

Když Darth Vader medituje

V páté kapitole se kniha věnuje samotné osobnosti Darth Vadera. Dozvíme se, že má mnoho tváří,[10] že je silnou osobností,[11] že mu nechybí sebedůvěra,[12] že je sám sebou, a také to, že Darth Vader medituje.[13] Tato praxe má dlouhé kořeny ve Star Wars spiritualitě. Už samotná myšlenka Jediů je kombinaci křesťanského rytířství a východní spirituality. Tvůrce původních filmů, George Lucas (*1944), připustil inspiraci v taoismu, buddhismu a šintoismu. Anakin Skywalker se naučil meditovat už v řádu Jediů a meditoval i jako Darth Vader, obvykle ponořený ve svém léčivém tankeru nebo meditující při pohledu na lávovou planetu Mustafar. „Mindfulness se dá uplatňovat kdekoliv, v posteli, v kanceláři, v metru… Jedinou podmínkou je dokázat se duševně izolovat od okolního světa a koncentrovat se.“[14]

Meditace jsou také součástí jediských a sithských organizací. Církev Jediismu, Chrám řádu Jedi, ale také mnohá sithská uskupení jako Rytíři Sithů nebo Sithský řád sluncí. V některých organizacích si členové mohou přečíst jen doprovodné informace (knihy o meditaci obecně), v jiných jsou už dokonce sdíleny originální texty, audia nebo videa Star Wars meditací. Existují i několik uskupení, kde se konají společné meditace (face-to-face), ale těch je výrazně méně. Obvykle se informace šíří přesně takovým způsobem, jak je Fossois podává: pop-kulturními výtvory, které se pohybují na hranici reality i fikce.

Darth Vader má mnoho tváří

Mohlo by se zdát, že text občas není míněn vážně. To je oprávněná obava, jelikož Fossoisovo dílo je psáno žertovným stylem. Někoho by to mohlo zmást, a mohl by propadnout pocitu, že nejde o vážně míněné dílo. Humor a sebe-parodování je ale součástí popkulturních náboženství a možná i proto byl jediismus zpočátku nahlížen jako parodické náboženství[15] a stavěn vedle Církve špagetového monstra.[16] To je však nesprávné zařazení a i Fossoisova kniha míní své rady vážně. Jejím cílem není parodování Star Wars filmů nebo postavy Dartha Vadera (jak by se možná mohlo zdát i z obálky). Jejím cílem je skrze příběhy Star Wars učit životním radám. A právě to je podstatou jediského a sithského realismu, myšlenkových proudů založených na filosofii Star Wars, kterou převádí do každodenního života. „Přijměte všechny stránky své povahy. Takoví jste.“[17]

Chovejte se jako Darth Vader je kombinací sithské a jediské filosofie. V tom by nejspíš nebyl problém, jelikož Vader první polovinu života strávil jako Jedi, a před svou smrtí k jediismu znovu konvertoval. Problém však nastává, když Fossois nedokáže obě filosofie skloubit. Případem je tato pasáž: „Pokud se dostanete s někým do názorového střetu, zůstaňte v klidu, i když se vám bude protivníkův názor zcela směšný nebo ubohý. Opakujte si: ’Jeho názor má stejnou váhu jako můj a možná se v jistém ohledu mýlím já.‘“[18] Takové chování je v protikladu k povaze Anakine Skywalkera i Darth Vadera a ukazuje, že Fossois občas tápe. Star Wars není jediným fikčním světem, do něhož se ponořuje (více níže v pasáži o autorovi a jeho dalších knihách), a proto nezachází příliš hluboko. Základní literaturu má však výborně nastudovanou. Cituje nejen Skywalker ságu (filmové epizody 1–9) a Rogue One, ale v několika případech dokonce knihy, jež dnes už nejsou považovány za kánon, ale tvoří významnou část Star Wars lore.[19]

Naprosto zásadní sérii Klonové války však kromě jedné postavy – Ahsoky – vynechává. To je trochu nešťastné, jelikož seriál představuje největší sbírku informací (co do stopáže) o životě Anakina Skywalkera. Podobně není citován ani seriál Rebelové, v němž významně figuruje Darth Vader. Běžného čtenáře by však nadbytečné citace mohly mást, takže je jejich střídmé užívání pochopitelné. Fossoisova příručka je proto kvalitním produktem moderního koučinku v provedení Darth Vadera. Dílo je určeno široké veřejnosti a zprostředkovává  základní aspekty jediské a sithské filosofie. „Dělejte věci sami pro sebe. Všichni můžeme být nezávislí.”[20]

Na druhé straně galaxie

Kniha je již několikátým dílem autora o filosofii pop-kulturních děl. K tématu Star Wars napsal dokonce dvě další knihy, z nichž žádná není přeložena do češtiny. Prvním dílem je Mytologie Star Wars, kde zkoumá hrdinské příběhy a další mytologické archetypy v sáze Skywalkerů. Druhým, a naší recenzované knize mnohem podobnějším dílem, je Buďte jako Jedi, kde Fossois učí jediské filosofii v praxi, a to na příkladu pracovního prostředí.[21] Kniha vyšla tento rok ve slovenském překladu v nakladatelství Citadella.

Fossois se ale zaměřuje na širší fenomén, a aplikuje stejný vzorec na další transmediální univerza. Čtenář se tak může ponořit do hyper-reálného světa Harryho Pottera, Her o trůny, nebo se vžít do psychologie Malého prince či Batmana, dalšího z temných hrdinů, které si Fossois pro svou tvorbu vybral. V českém jazyce byla vydána zatím jen kniha Hra o trůny – mytologie (vydavatelství Jota).

Kniha byla přeložena Adélou Polákovou z francouzského originálu, vydaného roku 2019. Překlad je zdařilý a až na malé výjimky také správný. Zarážející jsou však některé změny, jako například název šesté epizody, která zde nezní Návrat Jedie, ale Návrat Jediů,[22] což je přinejmenším změna, která by vyžadovala poznámku v textu.[23] Podivný je také překlep,[24] kde se o Ahsoce mluví v mužském rodě, ačkoliv na jiných místech je její rod přeložen správně.[25]

Na závěr – knihu jistě podráží některé z rádoby humorných vložek mezi hlavními kapitolami. Darkieho den (kde se popisují jednotlivá části Vaderova pracovního dne) je sice vynalézavá a vlastně i smysluplná, ale segmenty nazvané Obi-wan k tomu řekne pár slov nebo absurdní Milostná zpráva v přibližně 260 znacích nejsou vtipné, jakkoliv se urputně snaží být. Jejich vynechání by knihu jednoznačně vylepšilo.

FOSSOIS, Gwendal, Chovejte se jako Darth Vader: 30 lekcí pro šťastnější život, přeloženo z francouzského originálu Agir et penser comme Dark Vador vydaného nakladatelstvím Éditions de l’Opportun v roce 2019, přeložila Adéla Poláková, 2022, vydalo nakladatelství Jota v Brně, 160 stran, brožovaná.

Poznámky:

[1] Str. 10.

[2] Str. 21.

[3] Str. 55.

[4] Str. 30.

[5] Str. 30.

[6] GARBER, Megan, Star Wars: The Feminism Awakens, The Atlantic, Culture, 19.12.2015, online.

[7] ROMANO, Aja, What a pansexual Lando Calrissian reveals about the evolution of Star Wars, Vox, 29.5.2018, online.

[8] Str. 61.

[9] Str. 55.

[10] Str. 124.

[11] Str. 125.

[12] Str. 132.

[13] Str. 147.

[14] Str. 88.

[15] Více o parodických náboženstvích v článku Ruth Weiniger ve čtvrtém čísle z roku 2010, str. 130–132, online.

[16] Příkladem může být článek Ivana Štampacha, který pracuje s kategorií Mediální a parodická náboženství, do které jediové i špagetové božstvo patří: ŠTAMPACH, Ivan O., Neviditelné náboženství, Dingir, 2010/1, str. 14, online.

[17] Str. 128.

[18]  Str.54.

[19] Autor ale staví i na kanonických knihách, Je seznámen například s literární předlohou filmové epizody 1 – viz poznámka 25 na str. 57.

[20] Str. 56.

[21] Tématu pracovního prostředí se věnuje celá třetí kapitola námi recenzované knihy Chovejte se jako Darth Vader. Podkapitoly jsou nazvány například Darth Vader umí zvládat stres v práci, Chovejte se k šéfovi jako Vader nebo Darth Vader je geniální manažer.

[22] Str. 48, poznámka 18, stejně tak poznámka 29 na straně 68.

[23] Překlad některých názvů Star Wars filmů jsou ambivalentní a mohou reprezentovat jednotné i možné číslo. Sice existuje kanonická verze, která je užívaná při propagaci filmu v českém prostředí, ale je legitimní vznést nárok na odlišný překlad. Týká se to Návratu Jedie (epizoda 6), Posledního Jedie (epizoda 8) a Návratu Skywalkera (epizoda 9). Ve všech třech případech šla kanonická verze cestou jednotného čísla, ale v originále je záměrně užito slovo, které může reprezentovat i množné číslo a souvisí s širší myšlenkou filmu. Sithská realistická uskupení podobným způsobem operují s ambivalentností slova Sith a názvu třetí epizody, Návrat Sithů, kde česká kanonická verze zaujímá množné číslo, ale je také možný výklad s formou v jednotném čísle (Návrat Sitha).

[24] „A pak je tu samozřejmě Padmé, která snáší všechny výstřednosti svého milého, R2-D2, který ho všude následuje, Ahsoka, který ho považuje za blízkého příbuzného, a nakonec i určitým způsobem Luke, který se s otcem spojuje ve prospěch Aliance.“ Str. 40.

[25] „… a Ahsoka se projeví jako velmi talentovaná.“ Str. 82.

Psali jsme v Dingiru:

téma Populární kultura a náboženstvíDingir 19 (4), 2016, obsah je zde.

Pavol Kosnáč, Chrám Rádu JediDingir 17 (3), 2014, str. 82–83.

Adam Baudyš, Čeští JediovéDingir, 18 (2), 2015, str. 45–46.

Související článek:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments