Nové rozvětvení metodistů

Naším posláním je být učedníky Ježíše Krista, kteří vášnivě uctívají, mimořádně milují a směle svědčí. S tímto předsevzetím začala 1. května 2022 působit Globální metodistická církev.

Metodisté začali jako hnutí osobní zbožnosti uvnitř anglikánské církve inspirované též obnovenou Jednotou bratrskou se sídlem v saském Herrnhutu. Pietistické kroužky, počínaje oxfordským rozvíjely metodu duchovního života. Byly též označovány jako svaté kluby. Okolí jim začalo říkat „metodisté“ a ony toto označení přijaly. Komunity metodistů se tvořily i tam, kde, např. na území dnešních Spojených států amerických, nebyly anglikánské farnosti. Následkem toho se ustavily jako samostatná církev. Mají však s anglikány dobré vztahy.

Reprezentací této větve protestantského křesťanství je Světová metodistická rada založená roku 1881. Členských církví má jen v USA kolem třiceti. Největší je Sjednocená metodistická církev, která má celosvětově šedesát šest větších regionů, které spravují biskupové a sto třicet dva menší regiony se svými výročními konferencemi a se superintendenty zastupujícími pro tento region biskupa.

Evangelická církev metodistická v Česku patří do oblasti Sjednocené metodistické církve, kterou spravuje Centrální konference pro střední a jižní Evropu (Albánie, Alžírsko, Bulharsko, Česko, Francie Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Severní Makedonie, Slovensko, Srbsko a Černá Hora, Švýcarsko). Biskupem je Dr. Patrick Philipp Streiff sídlící ve Švýcarsku a českou superintendentkou je Mgr. Ivana Procházková, Th.D. K této církvi se u nás v loňském sčítání lidu přihlásilo 896 osob, což je pokles na polovinu stavu ze sčítání o deset let dřívějšího. Církev má v Česku třináct farností s tím, že se schází na dvaceti místech. Dva sbory jsou cizojazyčné, anglický a ruský.

Církev má v názvu slovo „evangelická“ a bývá řazena k evangelikálním církvím. V některých jazycích (kromě češtiny např. ve slovenštině a v němčině) se to rozlišuje. Ve srovnání s jinými církvemi u nás, které se označují jako evangelické (českobratrská, luterské), klade tato církev důraz na plnohodnotné členství na základě konverze, tedy osobního vyznání víry, což bývá charakterizováno jako evangelikální pojetí.

Metodisté mají své pojetí Boží milosti jako nezaslouženého láskyplného Božího jednání, které se postupně projevuje jako předcházející milost, pokračuje jako ospravedlňující milost a naplňuje se posvěcující milostí. Při ospravedlnění je člověku na základě víry odpuštěn hřích a je přijat do Boží přízně. Je to znovuzrození, kterým se člověk stává novým stvořením. Tento proces ospravedlnění a znovuzrození umožňuje přijmout jistotu svého spasení. Na to navazuje proces posvěcení směrem ke křesťanské dokonalosti. Spasení se projeví dobrými skutky zbožnosti a milosrdenství. Spasení zahrnuje křesťanskou misii a službu světu. Osobní víra, evangelické svědectví a křesťanské sociální jednání se navzájem podmiňují a posilují. Láska k Bohu je vždy spojena s láskou k bližnímu a zápalem pro spravedlnost a obnovu života ve světě.

Evangelikální křesťanství zastává v různých otázkách křesťanské etiky spíše konzervativní postoj. Typickým tématem současnosti je křesťanská etika partnerského života. Partnerské soužití mimo církevně schválené manželství je považováno za závažný hřích, který, pokud se z něj člověk nekaje a nenapraví se, vede k věčnému zavržení. Mohutnou polemiku v této souvislosti vyvolává zejména soužití partnerů stejného pohlaví, možnost žehnání těmto párům na cestu životem a otázka služby v církvi těch, kdo se k homosexualitě přiznávají.

Zakladatel evangelikálního Hnutí morální většiny Jerry Falwell prohlásil členy liberální křesťanské denominace Metropolitan Community Churches. která je příznivě naladěna k homosexualitě, za „brutální bestie”, při jejichž zničení budou „jásat nebesa”.

Jinou otázkou sporu je vztah křesťanství k jiným náboženstvím. Lausannský závazek z roku 1974, ke kterému se evangelikálové hlásí, říká mimo jiné: Jako nesrovnávající se s Kristem a evangeliem odmítáme též jakoukoli podobu synkretismu (slučování protikladných náboženských směrů) a dialogy, z kterých by vyplývalo, že Kristus mluví stejným způsobem skrze všechna náboženství a ideologie. … Mluvit o Ježíši Kristu jako o “Spasiteli světa” neznamená, že každý člověk bude v konečném důsledku spasen ani že všechna náboženství nabízejí spasení v Kristu.

Evangelikálové mají svou politickou agendu. V USA je to podpora Republikánské strany. 75 % amerických evangelikálů v průzkumu souhlasilo s tím, že křesťanství je neslučitelné s liberalismem, resp. s postoji, které se v Evropě označují jako progresivní nebo sociálně liberální.

Sjednocená metodistická církev zůstává u pietistického důrazu na osobní odevzdání Ježíši Kristu a jeho přijetí jako Pána a Spasitele. Nepřevládá v ní však odmítavý vztah k jiným náboženstvím, přísná partnerská etika a konzervativní politické agenda. Bývá označovaná jako křesťanství středního proudu. Převládá v ní liberální náboženská a politická agenda. O sporu ve Sjednocené metodistické církvi ve státě Georgia jsme zde referovali.

O nově vzniklé Globální metodistické církvi je po několika dnech její existence zřejmé, že zastává tradiční evangelikální postoje. Mnohé se však bude teprve formulovat. Během roku až osmnácti měsíců hodlá svolat generální konferenci a přejít z přechodné etapy k běžné existenci. Postupně se dotvoří normativní texty, i když lze z dosavadní prezentace předpokládat, že základem bude tradičních pětadvacet metodistických článků víry, které navazují na anglikánské vyznání sepsané v devětatřiceti článcích.

Není zatím jasné, jak velká část Sjednocené metodistické církve přejde do nové konzervativnější denominace. Zatím se zdá, že má své stoupence v USA i v jiných částech světa. Ohledně české Evangelické metodistické církve není pro danou chvíli zřejmé, jak se k novému rozvětvení metodistů postaví. Zatím se ke kauze nevyjádřila.

Náhledový snímek metodistické bohoslužby ze zdroje zde.

Psali jsme v Dingiru:

téma Náboženství ve Spojených státech, Dingir 9 (2), 2006.

Související příspěvky:

Ve sporech o LGBTQ nechtějí někteří metodisté už dále čekat

Iniciativa pro zachování jednotné metodistické církve

Metodisté se rozhodli pro konzervativní pojetí manželství

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments