Arabista a islamolog Miloš Mendel má 70. narozeniny

V polemikách o islámu v „před-covidové“ době, často nepoučených, nevěcných a až nenávistných, se Miloš Mendel stal spolehlivým a konsistentním odborným hlasem. Až do té míry, že byl podezírán z fascinace islámem nebo z nadržování muslimům. S odstupem času, kdy tuto polemiku zatlačilo onemocnění covid-19 a nejnověji agrese ruského režimu vůči Ukrajině do pozadí mediálního „prostoru“, je možné tuto klidnou sílu odborně dobře zakotveného postoje ocenit snad ještě více.

Džihád - Islámské koncepce šíření víry - Miloš Mendel | Databáze knihHidžra: Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí - Miloš Mendel |  Databáze knihDoc. PhDr. Miloš Mendel, CSc., vystudoval v letech 1970–1975 na katedře věd o zemích Asie a Afriky na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory arabistika a kulturní dějiny islámských zemí. Po studijním pobytu na Burgibově institutu živých jazyků v Tunisu působil v mezinárodní redakci Československé tiskové kanceláře a v arabské sekci zahraničního vysílání Československého rozhlasu. Hlavní část jeho vědeckého působení je spjata s Orientálním ústavem Akademie věd: pracoval zde od roku 1984 do roku 2012 a vedle funkcí ve vedení ústavu (byl též místopředsedou i předsedou jeho vědecké rady) se stal i dlouholetým šéfredaktorem populárně odborného časopisu Nový Orient.

Zobrazit zdrojový obrázekDoktorát získal roku 1986 na Filosofické fakultě UK, kandidátskou práci na téma Islámský fundamentalismus na Blízkém východě. Egypt a Sýrie v 50.–70. letech obhájil roku 1992, habilitoval se roku 1999 v oboru politických věd na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Je specialistou na roli islámu v moderních dějinách Blízkého východu a v politice tzv. islámských zemí. Mnoho let přednášel v Ústavu religionistiky na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, v posledních letech na katedře blízkovýchodních studií Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Islám v srdci Evropy - Miloš Mendel, Bronislav Ostřanský, Tomáš Rataj |  KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectvíMezi prvními knižními tituly jsou dva, na nichž spolupracoval s PhDr. Zdeňkem Müllerem, CSc. (*1947), arabistou, žijícím v současnosti v Paříži (Svět Arabů, Praha: Svoboda 1989, Islámský fundamentalismus na Blízkém východě, Praha: ČSAV 1991). Vedle anglicky psaných studií vydával Miloš Mendel i další české tituly: Židé a Arabové: dialog idejí a zbraní, Prachatice: Rovina 1992; Islámská výzva: z dějin a současnosti politického islámu, Brno: Atlantis 1994; Džihád: islámské koncepce šíření víry, Brno: Atlantis 1997; Islám a české země (s Jiřím Bečkou), Olomouc: Votobia 1998; Náboženství v boji o Palestinu: judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu, Brno: Atlantis 2000; Hidžra: náboženská emigrace v dějinách islámských zemí, Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky 2006; Islám v srdci Evropy: vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí (spolu s Bronislavem Ostřanským  a Tomášem Ratajem), Praha: Academia 2007; S puškou a Koránem: pojmy a argumenty soudobého islámského fundamentalismu, Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky 2008; Džihád: islámské koncepce šíření víry, Brno: Atlantis 2010; Víno a vinařství v dějinách islámu, Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky 2010; Arabské jaro: historické a kulturní pozadí událostí na Blízkém východě, Praha: Academia 2015; Dějiny Saúdské Arábie, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2016; Muslimové a jejich svět: o víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu, Praha: Dingir 2016, druhé vydání 2018.

Islám v srdci Evropy - Miloš Mendel, Bronislav Ostřanský, Tomáš Rataj |  KOSMAS.cz - vaše internetové knihkupectvíVše nejlepší, Miloši!

Náhledová fotografie z pořadu Hyde Park, Česká televize, 9. 4. 2015.

Vyšlo v Dingiru:

Miloš Mendel, Muslimové a jejich svět: o víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu, Praha: Dingir 2016, druhé vydání 2018.

Související články:

Hidžra – útěk i slavný návrat do Mekky

Prakticky, věcně a srozumitelně o islámu

Pandemie posílila protiislámské nálady v Indii

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments