Zahraniční zprávy

Pro-life aktivisté: „Papež kapituloval před kulturou smrti“

Pro-life aktivisté: „Papež kapituloval před kulturou smrti“

Zatímco papežem Františkem svatořečený Jan Pavel II. byl mnohými odpůrci potratů ctěn jako bojovník proti „kultuře smrti“ a neformální vůdce hnutí pro život, současná hlava římskokatolické církve je ochránci nenarozeného života obviňována z jeho podrývání.

Představitelé pro-life a pro-rodinných organizací ze třinácti evropských a amerických zemí se připojili ke kritikům papeže Františka z řad konzervativních katolíků. V návaznosti na historicky bezprecedentní „Synovskou výzvu“ z roku 2015, podepsanou dvěma sty kardinály a skoro 800 tisíci věřícími, dubia čtyř kardinálů z roku 2016 a letošní „Synovské napomenutí z důvodu šíření herezí“, které papeži zaslalo několik desítek katolických akademiků (včetně dvou českých), vydali aktivisté prohlášení, v němž vyjadřují silné znepokojení z projevů nejvyšších představitelů církve v čele s římským biskupem.

Hierarchové jsou viněni z toho, že svýmimatoucími vyjádřeními“ podkopávají snahy bojovníků proti umělému ukončování těhotenství, což podle autorů dopisu kontrastuje s tím, jakou oporu doposavad měli v „jednoznačném a neměnném učení katolické církve“. Nyní podle nich z nejvyšších míst zaznívajídvouznačnost a doktríny, jež jsou v příkrém rozporu s učením Krista a zásadami přirozeného zákona.“ Vedle zpochybnění učení o nepřijatelnosti antikoncepce a pohlavního života mimo manželství je zmíněna výslovná podpora Cílům udržitelného rozvoje OSN, jež požaduje globální „přístup ke službám pro sexuální a reprodukční zdraví“ (k nimž mají patřit i legální interrupce) a podpora sexuální výchovy v sedmé kapitole kontroverzní papežské exhortace Amoris laetitia.

Jeden ze signatářů dopisu John Smeaton – výkonný ředitel britské Society for the Protection of Unborn Children – prohlásil, že hnutí pro život nemůže „strčit hlavu do písku“ a ignorovat dění v nejvyšších patrech církevní hierarchie, jelikož „v posledních letech papež František a vatikánské autority kapitovali před ‚kulturou smrti‘ svou podporou pro-potratových Cílů udržitelného rozvoje OSN a  propagováním agendy mezinárodní lobby pro sexuální výchovu v Amoris laetitia a pornografickým sexuálně-výchovným programem Papežské rady pro rodinu. To má přímý dopad na skutečné děti a skutečné rodiny.“

Dopis aktivistů formulovaný jako slib věrnosti pravému učení, nikoliv mýlícím se pastýřům“,  spatřil světlo světa krátce po tom, co Walter kardinál Kasper – jeden z hlavních inspirátorů Amoris laetitia – prohlásil, že kontroverze jsou „snad definitivně skončeny“, jelikož nedávno veřejně publikované Františkovy pokyny argentinským biskupům podávají „jedinou správnou interpretaci“ tohoto papežského dokumentu. A dodal, že „většina Božího lidu jej již přijala s vděčností“ a nyní se jim dostalo jasného ujištění. Kritiky obvinil z „jednostranného morálního objektivismu“ opomíjejícího roli svědomí každého jednotlivce.

 

Podle Christian Today (dostupné zde). Otevřený dopis v angličtině, francouzštině a italštině zde. Ilustrační foto: Benhur Arcayan, Wikipedie,