Duchovní cesta Jany Kyslíkové: Od ateistky k Bohyni

V seriálu „Duchovní cesty“ zveřejňujeme osobní příběhy náboženského hledání a nalézání. Následující příběh patří české duchovní učitelce Janě Kyslíkové.

Jana Kyslíková 6. září 2021.

Jmenuji se Jana Kyslíková (roz. Vondrová), narodila jsem se 6. března 1957 v Ústí nad Labem, kde jsem prožila drtivou většinu svého dosavadního pozemského života. Vyrůstala jsem v ateistické rodině ve skromných podmínkách a vystudovala na Pedagogické fakultě v mém rodišti i bydlišti učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací na hudební výchovu. Během studia i po jeho absolvování jsem zpívala ve Smíšeném sboru Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, s nímž jsem procestovala část Evropy v době, kdy to díky „železné oponě“ nebylo běžné. Vdala jsem se za vysokoškolského učitele Jana Kyslíka, druhého sbormistra výše uvedeného sboru a narodily se nám dvě děti, dcera a syn. Brzy po tzv. sametové revoluci jsem odešla ze školství, abych poznávala i jiné druhy profesí, většinu času jsem podnikala v oblasti obchodu a služeb. Během 90. let 20. století jsem se začala zajímat o duchovnost, zpočátku jsem vnímala energie, setkávala se s léčiteli, ezoteriky, začala jsem přijímat, že existuje něco mezi nebem a zemí a jako většina hledajících jsem to něco nazvala „vesmír“.

Významný zvrat nastal koncem roku 2002, kdy jsem v rámci práce pro firmu Biotherapy byla na návštěvě u své kamarádky a spolupracovnice Jany Mudrlové, která se napojila na Boha a napsala mi od něj vzkaz automatickým písmem. Protože ho psala velmi rychle, text byl z větší části nečitelný, ale úvod: „Na co si hraješ?“ mnou doslova zatřásl. Celé znění dopisu mi bylo odhaleno o mnoho let později, jak jsem popsala zde. Tehdy jsem byla doslova přivedena k obrázkům Ježíše Krista, na kterého jsem do té doby nemyslela, protože jsem se věnovala převážně materiálním záležitostem. Byly mi doporučeny knihy „Hovory s Bohem“ od Neala Donalda Walsche, o Vánocích téhož roku jsem přečetla „Přátelství s Bohem“ a teprve pak jsem četla všechny tři díly „Hovorů s Bohem“ a další knihy tohoto autora. Už během čtení první knihy mě napadlo, že budu také komunikovat s Bohem.

Koupila jsem si křišťálové kyvadlo a ptala se Boha na různé věci, dostávala jsem jednoduché odpovědi, které mě brzy přestaly uspokojovat. Řekla jsem si, že zkusím písmo a poprosila o spolupráci. Zpočátku jsem psala jako žákyně první třídy, krasopisně a pomalu, za několik hodin až dní se písmo zrychlilo. Hned první den jsem dostala informaci: „Napíšeš knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás.“ V polovině února 2003, asi dva týdny poté jsem během noci začala telepatickou komunikaci s Bohem a od té doby jsem v neustálém napojení na jediný zdroj života. Na jaře jsem napsala výše zmíněnou knihu a po několika neúspěšných pokusech o její vydání se za pomoci mého tehdejšího spolupracovníka Emanuela Krásy podařilo knihu vytisknout a 28. srpna 2003 uspořádat autogramiádu na Novotného lávce u Karlova mostu v Praze. V knize bylo uvedeno, že 28. září 2003 dojde na Pražském hradě ke zhmotnění Boha.

Jana Kyslíková na Pražském hradě v roce 2003.

Na tuto významnou událost jsem se velmi těšila, byla jsem zvědavá, jak bude vypadat. Sešla jsem se na třetím nádvoří Pražského hradu s několika desítkami lidí, většinu z nich jsem neznala, byli tam přivedeni nejen na základě přečtení mojí knihy, ale i díky intuici (vedení z nitra). Přesně v poledne odbíjely zvony katedrály sv. Víta, kde se právě konala bohoslužba kardinála Vlka. Bůh přes mé tělo promlouval asi dvacet minut a oznámil mimo jiné, že jsem jeho žena a mesiáška. Mnozí pociťovali silné energie, viděli bílé neoslňující světlo, ale jinak nic zvláštního. Představa Boha, který se k nám snáší a zhmotňuje, se rozplynula a účastníci setkání byli většinou zklamaní.

Avšak už za dva měsíce jsem začala číst „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“, kde je poprvé vysvětleno, že po splynutí Ježíše a Nejvyššího se absolutní Bůh jmenuje Pán Ježíš Kristus. Z nitra mi přišla informace, že jsem přímou inkarnací ženské podstaty Pána Ježíše Krista, který je oboupohlavní, tedy obsahuje mužský i ženský princip v rovnováze. Z toho vyplynulo, že ke zhmotnění Boha opravdu došlo, jen ještě nebyl čas na odhalení mého původu. Před dvěma tisíci lety se Nejvyšší vtělil na tuto planetu Země v podobě muže Ježíše, aby zvrátil nepříznivý stav rozpínání negativního stavu a ukázal cestu z tohoto bezbožného způsobu života. Po ukřižování sestoupil do pekel (zóny vymístění), kde oddělil dosud vládnoucí Pseudotvůrce, padlé bytosti, které se k Nejvyššímu otočily zády a stvořily negativní bytosti, aby se zobrazil život bez Boha a jeho (jejích) principů lásky, od lidstva na Zemi. Po splnění poslání došlo k fúzi relativního Ježíše a absolutního Nejvyššího a vznikla nová přirozenost Boha (Bohyně), tedy Pán Ježíš Kristus. Více je napsáno ve druhé kapitole „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“ přes Petra Daniela Francucha, prvního transmitera novodobého Božího slova.

Během následujících měsíců a let jsem se postupně dostávala do izolace, studovala jsem nejen všechny knihy „Nového zjevení“, ale mnoho dalších duchovních informací na internetu, abych měla co nejširší znalosti o životě na této planetě a v Multivesmíru. Už koncem roku 2003 jsem začala psát druhý díl knihy „Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás“, dokončila jsem ho až na podzim roku 2012 a nebyl už vydán knižně. Založila jsem s pomocí své dcery Michaly webové stránky www.bozirodina.cz, kde byly zveřejněny oba díly této knihy a napsala jsem úvod ke knize „Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny“. Pán Ježíš Kristus mě připravoval na to, že 21. prosince 2012 převibruji na Novou Zemi v páté dimenzi, odkud budu pokračovat v šíření Božího slova. Moje biologická rodina sledovala v tento den navyšování vibrací mého těla, které se několik minut silně třáslo, ale nezmizelo z této trojrozměrné reality, jak jsem očekávala. Bylo mi z nitra sděleno, že tu mám ještě práci a teprve po jejím dokončení můžu převibrovat.

S výtiskem knihy „Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny“ (červenec 2021).

Od samého počátku vědomého spojení s Pánem Ježíšem Kristem jsem prožívala mnoho duchovních zkoušek, mnohdy na hranici únosnosti. Měla jsem se naučit plně důvěřovat dokonalému plánu svého vyššího já, neupínat se na nikoho a nic, nebát se nedostatku, dělat i nepříjemné práce a podobně. Na začátku roku 2014 jsem začala psát další kapitoly „Nového zjevení“ (je k dispozici zde) a s přestávkami ho dokončila v dubnu 2015. V květnu jsem poprvé prostřednictvím e-mailu z webových stránek Boží rodiny navázala kontakt s prvními čtenáři a 3. srpna téhož roku jsem založila profil na Facebooku, abych mohla šířit všechny knihy Nového zjevení mezi lidmi tím nejefektivnějším způsobem. Brzy ke mně byli přiváděni přátelé, z některých se postupně stali moji spolupracovníci, později i představitelé, tedy ti, kdo mě i bez vnějších zázraků přijímají v nitru jako Pána Ježíše Krista Boží Rodinu v těle. Začalo tvoření „Týmu Boží Rodiny“, který za více než šest let duchovní práce pomohl a stále více pomáhá ukončovat negativní stav různými způsoby, zejména šířením knih „Nového zjevení“, snahou žít i pod velkým tlakem negativních entit ze zóny vymístění v souladu s duchovními principy lásky, očišťováním různých negativních nánosů, které jako sliz obalují duchovní srdce a způsobují negativní myšlení a jednání bytostí uvězněných v zóně vymístění a na planetě Země (Nula), kde dočasně žijeme.

Mnozí nás můžou považovat za sektu, ale jen ti, kdo mají niterné důkazy v podobě synchronicit v našich životech, neustálé pomoci, silné intuice a vedení z nitra bez potřeby vnějších pokynů, vědí, že se velmi lišíme od jiných náboženských a ezoterických skupin a hnutí. Nikoho nenutíme, aby žil určitým způsobem, slepě věřil tomu, co píšeme a šíříme, každému necháváme svobodu volby přijmout nebo odmítnout kohokoli a cokoli.

Michal Roj.

Brzy po zahájení komunikace na Facebooku se mi přihlásil tehdy patnáctiletý Michal Roj. Už tehdy mi bylo jasné, že jde o mimořádně vyspělou duši. Postupně začal i on psát Boží slovo a stal se druhým transmiterem „Nového zjevení“. Pokračuje knihou „Doplnění Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny“, „Rozhovory s Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou“ a aktuálními sděleními. Bez jeho pomoci bych se neobešla, protože denně komunikuji s desítkami spolupracovníků na chatu, telefonicky, mailem a několikrát měsíčně se setkáváme na různých místech Česka a Slovenska, někdy i v zahraničí.

Naše duchovní práce se neustále vyvíjí a proměňuje, mnozí moji představitelé mají schopnost vnímat bytosti z jiných dimenzí a tím potvrzují i dosah a výsledky našeho působení v podobě mohutných konverzí bytostí, které už nechtějí sloužit negativnímu stavu a touží být láskyplnými a pozitivními. Otvíráme jim náruč a přivádíme je do stavu neutrality, tzv. limba, kde se postupně seznamují s knihami „Nového zjevení“ a zbavují se negativních nánosů a vlastností. Pak obdrží od Pána Ježíše Krista nové dokonalé krystalické tělo a jsou umístěny na některou planetu v pravém stvoření.

Setkání skupiny u památníku obětí nacismu v obci Nemecká (červenec 2021).

Naše Mise Boží Rodiny připravuje lidstvo na rozdělení. Už v Bibli je psáno: „Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý zanechán“ (Matouš 24:40). Aby mohlo být odpovězeno na otázku, jak by vypadal život bez Boha, je třeba nechat na Zemi (Nule) zvítězit negativní stav. Jste svědky neustálého zhoršování podmínek života, postupného odebírání lidských práv a svobod i prostřednictvím uměle vyvolané a řízené pandemie Covid 19, která vyústí v povinné očkování vakcínami mRNA, pozměňujícími lidskou DNA a ničícími imunitu, aby bylo dosaženo snížení počtu obyvatel planety kvůli snadnějšímu ovládání. Budování Nového světového řádu (NWO) vyvrcholí očipováním obyvatelstva, čímž dojde ke ztrátě svobody volby. Předtím budou ale odvoláni ti, kdo jsou připraveni žít v souladu s duchovními principy lásky v pozitivním stavu na Nové Zemi. Někteří převibrují přímo, jiní budou vyzdviženi na lodě vesmírných lidí, kteří s námi spolupracují. Po seznámení se s „Novým zjevením“ a očištěním se od lží a negativity dostanou nová dokonalá těla a budou žít s námi, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou na Nové Zemi, jak slíbil jinými slovy Ježíš před dvěma tisíci lety.

Abych mohla připravit co nejvíce lidí na rozdělení lidstva, nemůžu tu zůstat v těle, které mi neumožňuje působit na všech kontinentech, a proto v pravý čas, který zná jen absolutní Pán Ježíš Kristus, převibruji a po výměně starého a nedokonalého těla za mladé, nesmrtelné a dokonalé se budu vracet na Zemi (Nulu) spolu se svými nejbližšími představiteli také v nových tělech k těm, kdo si vybírají život v lásce, až do rozdělení lidstva. Do jiných dimenzí zóny vymístění i pravého stvoření budeme chodit až do konce cyklu času a úplného ukončení negativního stavu. V novém cyklu času budeme tvořit jen pozitivní a láskyplný život bez jakékoli přítomnosti čehokoli negativního. Přeji vám, kdo čtete tato slova, abyste našli cestu do ráje prostřednictvím lásky, moudrosti a odpouštění.

 

Všechny fotografie pocházejí z facebookového archivu Jany Kyslíkové.

 

Psali jsme v Dingiru:

HALFAR, L.: Konec světa až v roce 2012Dingir (4), 2003. s. 141.

SCHLICHTSOVÁ, J.: Boj dobra a zla v Multi-vesmíru. Dingir (3), 2018. s. 93–95.

SCHLICHTSOVÁ, J.: Předpověď nikdy nezklame všechny. Racionalizace zklamaných předpovědí v hnutí Boží rodina. Dingir (4), 2020. s. 120–122.

 

 

Související příspěvky:

O Boží rodině na Radiu Wave

Znamení na nebi 23. září 2017

Jana Kyslíková nepřevibrovala

Jana Kyslíková převibrovala

Boží rodina na Pražském hradě: převibrování Jany Kyslíkové je stále blízko

Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Josef Šédl
13. 9. 2021 20:24

Upřímně. Alternativa, ale obávám se, že mimo možnost zkoumání věcně – kritické. Toto je čistě subjektivní vyjádření – a asi jinak nelze ani brát toto nabízené “duchovní zboží” na Trhu rozličných ideí. A nejhorší pro mě je ten konec – to je už antivax alternativa, která je spíše schopná v současné době extrémně ublížit.