Íd al-adhá – Svátek oběti

A když dospěl do věku, kdy s otcem se mohl podílet na úsilí, řekl Abraham: „Synáčku, viděl jsem ve snu, že tě mám obětovat; uvaž a řekni, jaké mínění máš?“ I odvětil: „Otče můj, učiň, co ti bylo poručeno; a bude-li Bůh chtít, mne věru neochvějným shledáš.“ A když se oba do vůle Boží odevzdali a on položil ho čelem k zemi, zvolali jsme naň: „Abrahame, věru jsi již prokázal, že vidění jsi za pravdu měl – a takto ty, kdož dobré činí, odměňujeme, vždyť byla to jen zjevná zkouška!“

Korán, Súra 37. – Stojící v řadách, 102-106

 

Svátek oběti, Svátek obětování či Velký svátek (arabsky عيد الأضحى‎, Íd al-adhá, turecky Kurban Bayramı, persky عید قربان‎, Íd-e Gorbán), je druhým z velkých muslimských festivalů. Tím prvním je Íd al-Fitr[1]. Íd al-adhá je vyvrcholením hadždže (poutního obřadu) ve městě Mina v Saúdské Arábii poblíž Mekky, ale je oslavován muslimy po celém světě. Stejně jako druhý ze dvou klíčových Ídů se vyznačuje společnou modlitbou (salát) za úsvitu prvního dne.

Den Íd al-adhá připadá na desátý den v měsíci dhú’l-hidždža, podle islámského kalendáře. V mnoha zemích se začátek lunárního měsíce liší podle pozorování prního srpku nového měsíce místními náboženskými autoritami, takže přesný den oslav se liší podle lokality, nicméně vždy se koná po dokončení každoroční svaté pouti hadždž – což je povinnost pro všechny muslimy, jeden z pěti pilířů islámu.

Oslava Íd al-adhá má připomínat oddanost proroka Abrahama Alláhovi a jeho připravenost obětovat svého syna Izmaela. Stejný příběh se objevuje v Bibli a je známý Židům i křesťanům. Jedním z klíčových rozdílů je, že muslimové věří, že synem byl Izmael, ne Izák, jak se říká ve Starém zákoně. V islámu je Izmael považován za proroka a předka Mohameda. Podle Koránu se Abraham chystal obětovat svého syna, když ho zastavil hlas z nebe. V okamžiku oběti nahradil Alláh Ismaila beranem, který měl být zabit místo něj. Tento příkaz od Alláha byl zkouškou ochoty a odhodlání proroka Abrahama bezpodmínečně poslouchat příkaz svého Pána. Proto Íd al-adhá znamená svátek oběti.

Íd al-adhá je jeden z nejstarších muslimských svátků, jehož autorem je údajně samotný prorok Mohamed. Ustanovil jej poté, co odešel z Mekky do Medíny a pozoroval, jaké svátky místní Arabové slaví. Místo desítek různých slavností zavedl Medíňanům svátky dva – a jedním z nich byl právě Íd al-adhá. Korán říká, že prorok Muhammad šel věřícím příkladem. Sám na tento svátek jednou porazil vlastníma rukama 73 velbloudů. Zabíjení však není samoúčelné – nejde o to, aby tekla krev, ale aby se nasytili hladoví. I Mohamed, když pobil výše zmíněný počet velbloudů, rozdal jejich maso chudým.

V závislosti na zemi trvají oslavy Íd al-adhá mezi dvěma a čtyřmi dny, letos v termínu od 19. do 23. července. Akt kurbánu (oběťi) se provádí po modlitbě, která se během svátku koná v nejbližší mešitě hned ráno. Kurbán spočívá v zabití zvířete jako oběti na památku oběti proroka Abrahama. Toto je také známé jako al-udhíja. Dny obětování zvířat jsou celkem tři – od 10. do 12. dne měsíce dhú’l-hidždža.

Obětovaným zvířetem musí být ovce, jehně, koza, kráva, býk nebo velbloud. Zvíře musí být v dobrém zdravotním stavu a v určitém věku, aby mohlo být poraženo halal, tedy podle náboženských pravidel islámu. Maso z kurbánu se poté dělí na tři stejné části: jedna třetina patří rodině obětníka, jedna třetina je pro přátele a poslední třetina je věnována potřebným.

Někteří muslimové mohou dát peníze na charitu, aby měly chudší rodiny šanci na pořádný svátek Íd. Mešity a komunitní skupiny často zajišťují společná jídla. Den se tradičně věnuje oslavám s rodinou, přáteli a blízkými, často se nosí nové nebo alespoň sváteční oblečení a rozdávají se dárky. Muslimové se navzájem zdraví slavnostní frází „Íd Mubarak“. Arabské slovo „mubarak“ se překládá jako „požehnaný“, takže „Íd Mubarak“ může doslovně znamenat „požehnaná oslava“ nebo „požehnaný svátek“. Zpívají také takbir, což je arabská fráze „Allāhu akbar“ nebo „Bůh je velký“, před a po modlitbách Íd.

 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر

ولله الحمد

 

Allāhu akbar, allāhu akbar, allāhu akbar
lā ilāha illā-llāh
allāhu akbar, allāhu akbar
walillāhi l-ḥamd

Alláh je největší, Alláh je největší,

Není boha kromě Alláha

Alláh je největší, Alláh je největší

a Alláhovi patří veškerá chvála

 

Pozn.:

[1] Svátek přerušení půstu (arabsky عيد الفطر‎, Íd al-fitr) je muslimský svátek slavený po skončení ramadánu, islámského měsíce půstu (saum).

 

Použitá fotografie: Oslava Íd al-adhá v Jakartě, autor:  Seika, zdroj: Flickr.com, 2013

 

Psali jsme v Dingiru:

Téma čísla 4/2001: Současný islám (plný text čísla zde)

Téma čísla 4/2014 Reformní hnutí uvnitř i vně islámu (obsah a vybrané články zde)

 

Související příspěvky:

Ramadán – Dny v odříkání i noci plné veselí

Židé a muslimové ve Vídni oslaví společně Svátek oběti

Vnější tvář islámu: pohostinnost v Africe a Asii i náboženská netolerance v Evropě

Co prožívají muslimové na Slovensku

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments