Ma Anand Sheela si stále stojí za svým

V pátek 6. 11. 2020 se uskutečnilo zhruba hodinové online setkání studentů religionistiky se Sheelou Silvermanovou (*1950), s jednou ze zásadních postav hnutí Bhagvána Radžníše. Jako vhodná platforma pro shledání byl v této koronavirové době zvolen internetový program Zoom. Organizátorem celé akce byl Doc. ThDr. Tomáš Novotný působící na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Setkání s paní Silvermanovou proběhlo v rámci doplňkové výuky ke kursu Nové náboženské směry. Díky jednoduchému přístupu, který online svět nabízí, se akce mohlo zúčastnit i několik studentů religionistiky z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Formou setkání byl zvolen rozhovor mezi docentem Novotným a paní Silvermanovou, jenž byl v závěru doplněn o několik dotazů z řad studentů.

Bhagván Radžníš a jeho věrná sekretářka Sheela v Radžníšpúramu. Foto: The Oregonian Archives, získáno odtud.

Nové náboženské hnutí Bhagvána Radžníše (jenž v posledních letech svého života vystupoval pod jménem Osho) je poměrně dobře známo, a to zejména díky svému vyhrocenému konfliktu s místním obyvatelstvem ve státě Oregon. Povedený televizní seriál pojednávající o tomto hnutí, Wild Wild Country, jsme podrobně rozebírali ve čtyřdílné recenzi (její první část je zde). Jak již bylo výše naznačeno, Sheela Silvermanová (v hnutí známa jako Ma Anand Sheela, dříve také používala příjmení Patelová-Birnstielová) byla pro hnutí naprosto klíčovou postavou. Jakožto Radžníšova nejbližší sekretářka měla naprosto výsadní postavení. Byla to právě ona, kdo zorganizoval přesun celé komunity sannjásinů do oblasti v blízkosti městečka Antelope ve státě Oregon, a byla to také ona, kdo během Radžníšova několikaletého mlčení tlumočila členům hnutí jeho vůli. Nesmíme zde však zapomenout dodat, že Sheelu Silvermanovou a její působení v hnutí provází značné kontroverze. Po rozkmotření s Radžníšem a rozpadu komunity v roce 1985 byla obviněna z celé řady zločinů, mj. z pokusu o vraždu, ublížení na zdraví či odposlouchávání. Nakonec byla odsouzena a ve vězení strávila 39 měsíců. Po propuštění se odstěhovala do Švýcarska, kde začala provozovat domy pro staré lidi se zdravotním postižením. Odtud také vedla rozhovor s docentem Novotným a studenty religionistiky.

Rozhovor byl veden v poklidném duchu, přičemž chronologicky mapoval Sheelin život. Nejprve vyprávěla o svém dětství, o svém nadání pro sporty, o prvním setkání s Bhagvánem a následném studiu v Americe a návratu do Radžníšovy komunity. Následujícím tématem byl každodenní život v komunitě sannjásinů a vztahy s okolními obyvateli, zejména těmi z městečka Antelope. Sheela tyto obyvatele označila jako „křesťanské republikánské fundamentalisty“. Diskuze se ale nevyhnula ani kontroverznějším tématům, jako byl její život ve vězení a Bhagvánova závislost na drogách. Překvapivé bylo její tvrzení, že na zásadní knize o náboženství radžníšismu se nijak autorsky nepodílela a že jejím jediným autorem je sám Bhagván. Předpokládá se totiž, že na knihu měla mít vliv i Sheela, což by dokazovalo i hromadné pálení výtisků tohoto spisu při jejím útěku z komunity. Poněkud zajímavě působilo i její vyjádření k výše zmíněnému seriálu Wild Wild Country. Na jedné straně prohlásila, že seriál dosud neviděla, ale na straně druhé na něj nedlouho předtím odkazovala. Sheela však zdůraznila svůj vděk za tento seriál, protože se mu podařilo upozornit na diskriminaci, kterou komunita musela projít.

Zřejmě nejdůležitějším sdělením celé rozpravy však je, že Sheela si stále stojí za svými názory prezentovanými v knize Do Not Kill Him, včetně domněnky, že Bhagván nezemřel přirozenou smrtí. Několikrát také opakovala svojí neutuchající oddanost k Bhagvánovi, o kterém stále mluví jako o „muži svého srdce“. To, že se k němu a k indické tradici stále hrdě hlásí, dokazují nejen její slova, ale kupříkladu i tradiční sárí, které si pro účely rozhovoru vzala na sebe. Své další myšlenky a názory bude Sheela jistě rozšiřovat ve své nové autobiografické knize By My Own Rules, která by měla brzy vyjít. Nicméně nedá se očekávat, že by v tomto spise Sheela příliš pozměnila, nebo alespoň poodhalila další detaily z jejího či Bhagvánova života. Ideální platformou, kde se zájemce o jejím a Bhagvánově životě může tedy dozvědět více, jsou podobné diskuze a konference jako ta, kterou zorganizoval docent Novotný. Je však podle mého názoru škoda, že na uskutečněné diskuzi nepadalo více kritických otázek, díky kterým bychom se o životě v Radžníšpuramu dozvěděli zřejmě více, než je za hranou obecně známých informací.

Náhledová fotografie Sheely Silvermanové je z online konference 6. 11. 2020.

Související články:

Wild Wild Country (1): Síla osobních příběhů.

Wild Wild Country (2): Síla ideálu.

Wild Wild Country (3): Síla zápasu.

Wild Wild Country (4): Síla argumentů.

Dědictví Radžníše (Osho) v české společnosti.

Surová tantra.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments