100 let metodismu v Československu

Zítra měla Evangelická církev metodistická (ECM) slavit sté výročí svého vzniku, oslavy ale byly kvůli pandemii odvolány a přesunuty na 21. května příštího roku. Zítřejší datum se nevztahuje k žádné konkrétní události před sto lety, ale spadá doprostřed období, kdy se metodismus u nás formoval: američtí metodisté rozbili poprvé svůj typický evangelizační stan v srpnu 1920 v Praze na Vinohradech a téhož roku (21. listopadu) vznikl první metodistický sbor v pražských Vršovicích.

Modlitebna a ústředí církve v Praze, Ječná 19. Foto: Tomas Kostka. Fotografii je možné zvětšit.

Stanovou evangelizaci organizovala Jižní metodistická episkopální církev. Česky hovořící metodistické sbory v Texasu vyslaly Josefa Dobeše (1876–1960), který se tak stal hlavním kazatelem americké misie. Druhý sbor vznikl také v Praze: po velmi úspěšných evangelizačních shromážděních v tehdy zcela novém sále Lucerny v srpnu roku 1921 vznikl v listopadu sbor na Novém Městě s modlitebnou v Ječné ulici. Dům v Ječné byl roku 1925 přestavěn a kromě místního sboru v něm sídlí i ústředí Evangelické církve metodistické. Vývoj církve byl rychlý: roku 1926 měla 29, a roku 1930 dokonce 31 sborů s vlastními sborovými budovami. Geografickou zvláštností raného období církve byl nadprůměrný počet sborů v jižních Čechách. Kromě stanových a jiných velkých shromáždění je pro metodisty typická i evangelizace prostřednictvím křesťanských tiskovin (kolportáž) a intenzivní sociální práce (již v meziválečném období vznikl starobinec a sirotčinec.

V 90. letech byla evangelizační činnost obnovena (včetně kolportáže) a i tehdy vzniklo několik nových sborů. Hned roku 1990 církev obnovila sociální práci a má v současnosti devět sociálních zařízení (střediska křesťanské pomoci, azylové domy, mateřská centra).

Modlitebna ve Stráži nad Nežárkou byla postavena roku 1923. Roku 1994 byla ovšem prodána soukromému majiteli, který ji upravil k obytným účelům. Foto (2020): Zdeněk Vojtíšek. Fotografii je možné zvětšit.

Metodismus se zformoval v Anglii ve druhé třetině 18. století jako obnovné hnutí v rámci anglikánské církve, zaměřené především na re-evangelizaci odcírkevnělé společenské vrstvy dělníků a chudých obyvatel rychle rostoucích průmyslových aglomerací. Je možné ho považovat za prvotní podobu velice různorodého a v současnosti velmi početného a úspěšného evangelikálního hnutí. Těžiště metodismu se v průběhu 19. století přesunulo do Spojených států, kde se metodisté stali jednou z nejvýznamnějších náboženských skupin. Výše zmíněná Jižní metodistická episkopální církev (Methodist Episcopal Church, South) vznikla roku 1845 a byla jednou z denominací, které se roku 1939 spojily do Metodistické církve (The Methodist Church). Dalším spojením pak roku 1968 vznikla Spojená metodistická církev (The United Methodist Church). Součástí této světové církve s asi 10 miliony členů je i Evangelická církev metodistická.

Výsledek obrázku pro united methodist churchCírkev je organizována výročními konferencemi. Česko-slovenská Výroční konference rozhoduje o několika společných záležitostech, ale superintendenti (vedoucí představitelé církve) jsou biskupem jmenováni dva – pro českou a slovenskou část. Také Rady oblasti, které církev řídí v době mezi konferencemi, jsou voleny českou, resp. slovenskou Oblastní konferencí. Česká Rada oblasti spravuje 13 českých farností, jedna farnost v Praze hovoří rusky a ukrajinsky a další pražská farnost slouží metodistům anglického jazyka. Bohoslužby se konají ještě na osmi dalších místech (ve sborech a v tzv. kazatelských stanicích). Ve své prezentaci zde Evangelická církev metodistická udává v současné době celkově asi 1 800 členů. Podle sčítání lidu poklesl v posledních 30 letech počet lidí, kteří se k ní hlásí: roku 1991 to bylo 2 855 lidí, roku 2001 pak 2 694 věřících a konečně roku 2011 již jen 1 952 hlásících se.

Náhledová fotografie z průčelí modlitebny Evangelické církve metodistické v Praze v Ječné ulici: Tomas Kostka.

Psali jsme v Dingiru:

téma Současný evangelikalismus (1/2019): zde.

Podrobněji o Evangelické církvi metodistické:

NEŠPOR, Zdeněk R., VOJTÍŠEK, Zdeněk, Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice, Praha: Karolinum 2015, s. 331–356.

Související články:

Američtí metodisté nepřijali formulaci, že Bůh není muž ani žena.

Anglikáni schválili sjednocení s metodisty.

Metodisté se rozhodli pro konzervativní pojetí manželství.

Iniciativa pro zachování jednotné metodistické církve.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments