Náboženské instituce v regionu Holešov

Stanislav Hodouš, Křižovatka náboženství, církví a sekt na Holešovsku, Prusinovice: nákladem vlastním, 2019, 104 s.

Možnosti, jak získat kvalitní informace o lokálním náboženském životě v Česku, se pomalu zvětšují. Encyklopedii místních evangelických a starokatolických sborů před deseti lety publikoval prof. Zdeněk R. Nešpor[1] a podobnou práci s místními sbory menších křesťanských církví uplatnil v novější encyklopedii.[2] Informace o lokálním náboženství poskytuje také Atlas náboženství[3] (recenzován je zde). Místním církvím v severních Čechách se v pozoruhodné knize věnovala sociální antropoložka Barbora Spalová[4] a také religiózní situace v Mikulově a České Lípě je zajímavě odborně zpracována.[5] Podobná témata (náboženství v Praze, na Brněnsku a Liberecku) přineslo v krátkých, populárně odborných textech nedávné číslo časopisu Dingir (2/2019, téma: Náboženství v krajině“, viz zde). Místní „podrobnou mapou“ institucionalizovaného náboženství je tenká, právě vydaná kniha o Holešovsku. Není výsledkem sociologického ani sociálně geografického výzkumu, ale poskytuje zúčastněný, sympatizující pohled lokálního patriota. A spoustu až nečekaně zajímavých informací.

Autorem knihy je absolvent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Stanislav Hodouš. Knihu rozvrhl do tří částí: pojednává jednak o stávajících náboženských společnostech, jednak o těch, které svou činnost již ukončily, a nakonec o těch, které by rády pravidelnou náboženskou aktivitu na Holešovsku zahájily. Každá církev a náboženská společnost je krátce představena jako světová organizace (pokud jí je) s jejími historickými milníky, krátce je popsáno i její působení v Česku a pak následují vždy nejcennější části Hodoušovy práce: stručné dějiny existence dané náboženské společnosti na Holešovsku, trend jejího vývoje a popis jejích aktuálních aktivit. K tomu je připojen pečlivě provedený soupis kontaktů a pramenů, z nichž autor čerpal. Takto je zpracováno osm církví a náboženských společností (Římskokatolická církev, Českobratrská církev evangelická, Církev adventistů sedmého dne, Jednota bratrská, Náboženská společnost Svědkové Jehovovi, Církev československá husitská, židovství a Církev bratrská). V deváté kapitole pak jsou vyjmenovány a krátce komentovány jednotlivé nezávislé a zatím v podstatě jen neoficiální místní skupiny křesťanů. Těchto devět stěžejních kapitol je rámováno kapitolkou se statistickými údaji o církvích na Holešovsku, slovníčkem některých křesťanských hnutí, seznamem literatury apod.

Hodoušovo dílo se hezky čte a na mnoha místech je opravdu velmi zajímavé. Nutná zjednodušení nebo zbytečné chyby (Miller jako adventista na str. 40), jichž se autor dopouští, jsou snadno odpustitelné, pokud čtenář vezme v úvahu účel knihy. Autor sympaticky pracuje i se svou příslušností ke křesťanství: nezakrývá ji, ale svou víru nijak nepropaguje: text je věcný a informativní. Otázkou tak snad zůstává jenom výraz „sekta“ v titulu knížky. Je zbytečně agresivní a – co je ještě podivnější – z celé práce není jasné, koho autor touto nadávkou vlastně myslí. Je ale možné, že tímto výrazem chtěl pouze naznačit, že mezi náboženskými společenstvími na Holešovsku jsou rozdíly a že případná špatná zkušenost s jedním z nich nemá být důvodem k hození všech ostatních do stejného pytle.

Právě tento možný důvod by totiž dával smysl, pokud knížku mají číst místní úředníci, pracovníci v sociálních službách, pedagogové nebo faráři. A zároveň lze s určitostí tvrdit, že právě tito místní intelektuálové by Hodoušovu knihu rozhodně číst měli.

Kniha patrně není v běžné distribuci. Autor a zároveň vydavatel uvádí e-mailovou adresu pro objednání: stanislav.hodous@gmail.com. Část její obálky tvoří náhledovou fotografii. Je to už druhá vydaná práce Stanislava Hodouše: první se jmenuje Český Armagedon. Vývoj očekávání konce světa v prostředí českých svědků Jehovových.

[1] NEŠPOR, Zdeněk, Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska, Praha: Kalich 2009.

[2] NEŠPOR, Zdeněk – VOJTÍŠEK, Zdeněk, Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice, Praha: Karolinum 2015.

[3] Havlíček, Tomáš – KLINGOROVÁ, Kamila – LYSÁK, Jakub et al., Atlas náboženství Česka, Praha: Karolinum, 2018.

[4] SPALOVÁ, Barbora, Bůh ví proč. Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách, Brno: CDK 2012.

[5] LUŽNÝ, Dušan – NEŠPOR, Zdeněk a kol., Náboženství v menšině. Religiozita a spiritualita v současné české společnosti, Praha: Malvern 2008.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments