Nový Dingir o nenáboženské spiritualitě

Dnešním dnem přichází do distribuce nový Dingir věnovaný tématu nenáboženské spirituality. Zařazené příspěvky se dívají na tento pojem i jeho pestrý a nesnadno definovatelný obsah z nejrůznějších úhlů. Nenáboženské spiritualitě nejsou věnovány jen hlavní články v rubrice “téma”, ale také tři knižní recenze a úryvek z textu o roli spirituality z pera Stanislava Grofa na 3. straně obálky.

Hned úvodní článek Zuzany M. Kostićové poskytuje vhled do metody zvané diskursivní analýza, jež může být velmi nápomocná v tom, jak pojem nenáboženské spirituality chápat, co vyjadřuje a jak s ním zacházet. Nad spojením slov spiritualita a náboženství se zamýšlí také Ivan O. Štampach, který si všímá nedostatku pojmového aparátu, který by zvláštnost tohoto druhu duchovních aktivit dokázal vyjádřit jinak než právě takto kontradiktorickým souslovím.

Další články jsou pak věnovány jednotlivým fenoménům, které jsou jako nenáboženská spiritualita často označovány. Z pohledu zevnitř můžeme do nenáboženské spirituality nahlédnout prostřednictvím příspěvku satiterapeutky Ivany Loučkové a rozhovoru s Kamilou Němečkovou. To, že i v sekulárním prostoru a sekulárním účelům slouží oslavy a rituály, které jen těžko můžeme označit za zcela nenáboženské, ukazují hned dva příspěvky: náboženskými narativy v politice se zabývá Radek Chlup, vzniku a slavení společenských rituálů a tradic Olga V. Cieslarová a Martin Pehal. Jistého napětí, které přináší náboženský původ metod, které jsou používány za účelem dosažení spokojenosti „světského“ rázu si u jógy všímá Martin Dojčár, u meditace všímavosti (mindfulness) Šimon Grimmich. Ještě o stupeň hlouběji se dostává Aleš Weiss, když ukazuje působení mindfulness v prostředí judaismu, tedy prolínání nenáboženské spirituality s ryze náboženským prostředím.

Nový Dingir však není pouze o nenáboženské spiritualitě. Miloš Mrázek shrnuje případy neúspěšných snah některých společenství o registraci náboženské společnosti u Ministerstva kultury ČR v posledních pěti letech. Zajímavou sondu do politické a náboženské situace v Číně poskytuje článek Magdalény Maslákové o tom, jak a proč se Vlastenecké sdružení čínských katolíků přizpůsobuje vládě Komunistické strany Číny. Ani v tomto vydání nechybí oblíbené rubriky info-servis a události.

Obsah Dingiru 3/2019 a informace o objednání tištěné nebo elektronické verze naleznete na webových stránkách časopisu.

Recenze čísla je zde.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments