Prázdninová fotografie: Synagoga i kostel

Poslední synagoga postavená v Čechách před vypuknutím 2. světové války se nachází v Tyršově ulici v obci Kamenice nad Lipou na Pelhřimovsku. Dokončena byla v roce 1938 a svou funkci plnila pouze několik měsíců, protože místní židovská obec roku 1940 zanikla. Po skončení války byla synagoga roku 1949 prodána Církvi českobratrské evangelické, která ji opravila a dodnes využívá jako kazatelskou stanici CČE Jinřichův Hradec. Bohoslužby se tu konají dva krát měsíčně vždy první a třetí neděli v měsíci od 8 hodin ráno. Při opravách v roce 1974 byla na zadní štít budovy umístěna deska s nápisem “evangelická modlitebna”, Davidova hvězda v okně štítu nad vchodem však připomíná původní účel stavby i dnes.

Podobný osud jako ta v Kamenici nad Lipou mají i mnohé další synagogy nejen v Česku. Jen malá část z těchto budov dnes slouží židovským obcím k bohoslužebným účelům. Mnoho synagog bylo po 2. světové válce odkoupeno právě církvemi a staly se z nich křesťanské modlitebny. Některé synagogy slouží za podpory státních, neziskových či soukromých subjektů jako památníky a muzea židovské kultury či holokaustu. Synagogy, které zůstaly v majetku měst a obcí obvykle nalezly využití zcela profánního charakteru například jako galerie, kulturní či nákupní centra, některé chátrají, případně musely ustoupit nové zástavbě a byly zcela zbourány. Podrobnosti o osudech jednotlivých objektů na našem území lze nalézt například na webové stránce Synagogy v Čechách a na Moravě.

Foto: autorka

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments