Pew: Co o náboženství vědí Američané

Pew: Co o náboženství vědí Američané

Různým aspektům religiozity ve Spojených státech amerických se v Náboženském infoservise věnujeme dlouhodobě. Často přitom využíváme dat agentury Pew Research Center. Ta před nedávnem uveřejnila výsledky průzkumu, jenž se zaměřil na náboženskou gramotnost v americké společnosti. Jedenáct tisíc respondentů odpovídalo celkem na 32 vědomostních otázek s více odpověďmi.

Sociologové z posbíraných dat zjistili, že většina obyvatel USA má základní znalosti o křesťanství a zná nějaká fakta o islámu. Horší je to s informovaností o židovství, buddhismu a hinduismu. Překvapivě velké množství Američanů neví, co o náboženství říká jejich ústava.

Jako nejsnazší se ukázala otázka „Kdo je ateista?“ (87 % správných odpovědí), dále pak „Co se připomíná o velikonoční neděli?“ (82 %). 79 % ví, kdo byl Mojžíš nebo co je Svatá Trojice. Co je Ramadán ví (resp. správně vybralo odpověď) 60 % Američanů. Ale jen 27 % tuší, co je kabala, ještě méně (24 %) co je Roš Hašana. O existenci „vznešené pravdy“ o utrpení jako součásti buddhistického učení má povědomí 18 % respondentů. Védy k hinduismu přiřadilo jen 15 % respondentů.

Ale i některé otázky na křesťanství se ukázaly být pro většinu těžké. Identifikovat vybraná přikázání Desatera správě dokázalo 58 %. A ačkoliv měli na výběr jen ze dvou možností, to, že katolická církev učí o reálné přítomnosti Krista ve svatém přijímání uvedlo dokonce jen 34 % dotázaných.

V otázce, kolik žije v USA muslimů, správnou nejnižší možnost (méně než 5 %) vybrala asi jen čtvrtina respondentů. I obdobně velká židovské populace je vnímána jako větší než ve skutečnosti.

A jen 27 % respondentů správně uvedlo, že podle americké ústavy žádná veřejná funkce není podmíněna náboženskou vírou či příslušností.

Není překvapivé, že o křesťanství a Bibli jsou nejlépe informovaní evangelikálové. Židé mají podle tohoto průzkumu nejlepší všeobecné znalosti, úspěšní byli rovněž ti, kteří se označují za ateisty a agnostiky. Nejhůře dopadli lidé hlásící se k tradičním černošským protestantským denominacím. Výsledky pochopitelně korelují i s výší dosaženého vzdělání a s tím, zda respondenti ve škole měli religionistiku. Vliv hraje také to, zda se lidé stýkají s příslušníky různých náboženských tradic.

Součástí průzkumu byl i „pocitový teploměr“, kdy respondenti měli seřadit jednotlivé tradice podle toho, jak je vnímají. Nejvřelejší vztah mají podle výsledků k judaismu (63 stupňů), katolictví a tradičnímu protestantismu (60 stupňů). „Nestudenější“ emoce vzbuzují mormoni a ateisté (50 stupňů). Z analýzy pak vyplynulo, že vřelý vztah k jiné než vlastní tradici značně koresponduje s vědomostmi o těchto náboženstvích. Zajímavým zjištěním však je, že ti, kteří v testu dosáhli vysokého celkového skóre (tedy prokázali výrazně nadprůměrné vědomosti o náboženstvích) mají nejchladnější (nejvíce negativní) vztah k evangelikálům, kteří jako jediní mají vyšší hodnocení od těch, kteří měli nejnižší počet správných odpovědí (méně než 8).

Podrobné výsledky dostupné na stránkách Pew Research Center zde.

 

 

 Budeme rádi, když napíšete přínosný komentář

avatar
1800
  Subscribe  
Upozornit na