Opakování kulturní revoluce?

Jak uvedl server Sinopsis, v Číně se náboženské represe už neorientují jen na tradice “cizí”, tj. zejména křesťanství a islám, ale i na ty “domácí” – taoismus, buddhismus a lidové náboženství. Server Bitter Winter od května 2018 monitoruje desítky případů ničení chrámů a soch. Ve stejném roce byla zavedena nová Pravidla pro náboženské záležitosti a Státní správa náboženských záležitostí přešla pod Oddělení práce na jednotné frontě. Chrámům přibyla oficiální povinnost zpívat státní hymnu, vyvěšovat státní vlajku, propagovat zákony a hodnoty socialismu a “předávat jedinečnou čínskou kulturu”. To vše v rámci snah o “sinizaci” náboženství, která probíhá už od roku 2015.

Podle dostupných zpráv se zdá, že bourání se týká především chrámů postavených za soukromé peníze. Oficiálně je bourání odůvodňováno tím, že jejich výstavba či přestavba proběhla nelegálně, ačkoli svědectví i důkazy často mluví o opaku. V neformální komunikaci straničtí kádři zdůrazňují jiné důvody. Náboženství chápou jako konkurenty Komunistické strany Číny – kdo věří např. v buddhismus, nemůže současně “věřit ve Stranu”. Kuriózním příkladem obranné taktiky je Chrám předsedy Maa – Buddhy zakladatele, v němž byly všechny sochy buddhů a bódhisatvů nahrazeny sochami stranických vůdců.

Ničení a zakrývání náboženských soch se děje v rámci kampaně proti komercializaci náboženství. V nedávné minulosti Čína zažila vlnu budování čím dál větších soch, často za milionové částky. Motivací byla často i snaha o přilákání turistů, ochotných platit místním úřadům vstupné, mnohdy rostoucí do absurdních částek. Sochy nyní odstraňují někdy stejní kádři, kteří původně iniciovali jejich budování. Dalším svérázným příkladem obrany proti demolici je nahrazení hlavy bódhisattvy Kuan-jin hlavou Konfucia – konfuciánství je současnou garniturou narozdíl od buddhismu a taoismu přímo vyzdvihováno.

Sinopsis srovnává současnou kampaň s obdobím Kulturní revoluce. Rozdíly jsou patrné mj. v tom, že současná vlna represí směřuje shora, zatímco v 60. letech chrámy a sochy ničilli studenti inspirovaní Maem a jeho nohsledy. Kontinuita spočívá v tom, že současnou vlnu ničení provádí často lidé vychovaní za Kulturní revoluce.

Ilustrační obrázek: Flickr.

 

Související příspěvky:

Letošní zpráva o stavu perzekuce křesťanů: Nejvíce si pohoršily Rusko a Čína

Ústup Číně, nebo vyřešení sino-vatikánského diplomatického konfliktu?

Náboženští disidenti v Číně jsou oběťmi obchodu s lidskými orgány

Křesťané nadále vyjadřují podporu utlačovaným čínským menšinám

Čína tvrdě potírá kritiku své politiky vůči „nejšťastnějším muslimům na světě“

 

 

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments