Ticho jako cesta do hloubky vlastního a k jiným náboženstvím

Původem Rakušan, ve Spojených státech amerických dlouhodobě žijící mnich benediktinské tradice, v současnosti dvaadevadesátiletý David Steindl-Rast je pokládán spolu s Thomasem Mertonem za klasika mezináboženského dialogu, a nejen to, i mezináboženského sdílení. V Praze byl dvakrát, na dvou mezinárodních transpersonálních konferencích (1992, 2017). Česky od něj doposud vyšly články, např. Krize významu (1992) a Úvahy o závislosti (1992).

Nakladatelství Holos sloužící Mezinárodnímu transpersonálnímu centru vydalo v těchto dnech v češtině knihu Cestou ticha s podtitulem Žít posvátné ve všední dny. Transpersonalisté pěstují psychologii a psychoterapii se spirituálními přesahy. Udita Panconcelli, která dlouhodobě zprostředkovává tuto osobnost českému prostředí, se tentokrát ujala překladu jeho knihy The Way of Silence (2016) a doplnila text pasážemi z jeho dřívější publikace A Listening Heart (1999).

Překlad předává autorův jemný, poetický styl řeči. Bohužel se však překladatelka pohybuje v jiném kulturním zázemí a volí pro významy se zavedenými českými výrazy vlastní, svérázné verze jmen osob, míst a teologických pojmů. Týká se to zejména pro autora výchozího křesťanského obsahu knížky. Překlad je vybaven originální obálkou a vytištěn na křídovém papíře.

Bratr David se od šedesátých let minulého století věnuje jako aktivní účastník sdílení mezi křesťanskou a buddhistickou mnišskou tradicí. Setkal se zejména se zenem tak, jak ho tlumočí japonští mistři Šunrjú Suzuki, Hakuun Jasutani, Soen Nakagawa a Eido Tai Šimano.

Útlá (133 s.), dobře čtivá brožura počítá se třemi dimensemi života, slovem (resp. Slovem), tichem a jednáním. Pro křesťanství, v němž je autor doma, je klíčem k vnitřnímu prostoru Slovo, nikoli jen ve smyslu pouček a příkazů. Spíše má jít o to, jak autor říká, slyšet Boží zpěv, naslouchat Slovu promlouvajícímu v každé drobné jednotlivosti.

Druhými dveřmi je mlčení, jistě ne pouze jako absence zvuku. Autor zmiňuje světlem prozářené tiché vnitřní bytí. To je cesta charakteristická pro buddhismus. Křesťanská mnišská zkušenost však také zná ticho jako cestu kontemplace. Obě cesty, a s nimi cestu jednání, je třeba vyvažovat.

Steindl-Rast nenavrhuje proplétat rituály a nauky křesťanství s jejich analogiemi v buddhismu, hinduismu, súfijském islámu a jiných tradicích. Spíše svým křesťanským čtenářům doporučuje poučit se u jiných tradic a prohloubit tak svou vlastní praxi. Ve své mystické hloubce nejsou od sebe náboženství vzdálená.

Kniha je prakticky orientovaná, nabízí postupy, jak se odvrátit od hluku a rozptýlení, být pozorní, utišit mysl a získat moudrost a vhled, a tak objevit vnitřní svobodu. Tomu, kdo s autorem nesdílí jeho postoje, nabízí tato publikace informaci o kultivované podobě mezináboženské spolupráce. 

David Steindl-Rast: Cestou ticha: Žít posvátné ve všední dny. Praha: Holos, 2019

(Snímek autora knihy.)

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments