V Kanadě začíná  shromáždění Parlamentu náboženství světa

V kanadském Torontu dnes začíná významné mezináboženské shromáždění – Parlament náboženství světa (Parliament of the World’s Religions). Tradice těchto akci sahají až do roku 1893, kdy se Parlament poprvé sešel v Chicagu v rámci světové výstavy u příležitosti čtyřstého výročí objevení Ameriky. Smyslem uspořádání mezináboženského shromáždění bylo zprostředkovat setkávání náboženství z různých kulturních okruhů. Přes zjevný původní záměr liberálně protestantských organizátorů představit křesťanství jako náboženství nejdokonalejší, jako cíl náboženského hledání lidstva, vyznělo setkání nakonec odlišně. Světová náboženství se protestantské Americe představila jako reálné alternativy. Dominantní postavou setkání v Chicagu byl svámí Vivékánanda (na obrázku uprostřed), významná postava moderního hinduismu. Ten ve svém slavném proslovu vyzdvihl potřebu respektu nejen k rozdílným duchovním cestám, ale k samotné pluralitě, která má svůj základ v rozdílných povahách kultur a lidí.

Ve své době se jednalo o ojedinělou akci. Stoleté oslavy prvního setkání Parlamentu se konaly v atmosféře, ve které se mezináboženská setkání již považovala za běžnou záležitost. Přesto i tentokrát šlo o akci velmi výraznou a významnou. Jejího uspořádání se zhostila Rada Parlamentu náboženství světa (Council for a Parliament of the World’s Religions), organizace vzniklá v prostředí Vivékánandou založené Vedanta Society v Chicagu v  roce 1988.

V roce 1993 se tedy sešel druhý Parlament náboženství světa, který byl pojat jako přehlídka a oslava náboženské diverzity. Akce se zúčastnili reprezentanti více než dvou stovek náboženských skupin, od velkých světových náboženství přes domorodou religiozitu až po novopohanství a různé alternativní směry. Při zahájení vystoupil i kontroverzní indický guru Šrí Činmoj (na obrázku). Křesťanské církve byly zastoupeny oficiálními představiteli, významnými teology, členy řeholních společenství a zástupci různých neoficiálních iniciativ. Nešlo ale jen o prostou přehlídku. Reprezentanti jednotlivých náboženství vyjádřili ochotu společně se postavit k problémům a hrozbám, kterým současný svět čelí.

Dominantním řečníkem byl tentokrát XIV. dalajlama, který ve svém charismatickém projevu hovořil o tom, že „jedno náboženství nemůže uspokojit každého člověka“. Proto je potřeba uznat jako pozitivní fakt, že je na světě mnoho náboženství, a usilovat o „duchovní pluralismus“ a „duchovní harmonii“, byť ve své podstatě existuje mezi náboženstvími jednota. Jako příklad prosazování této vize uvedl již probíhající praxi „výměnných pobytů“ křesťanských a buddhistických mnichů v klášterech druhého náboženství. Významným momentem tohoto setkání bylo přijetí dokumentu Prohlášení ke světovému étosu, jenž vzešel z iniciativy Hanse Künga (Viz Hans Küng – K.-J. Kuschel, Prohlášení ke světovému étosu: Deklarace Parlamentu světových náboženství, Brno, 1997).

Další setkání organizovaná Radou Parlamentu náboženství světa se pak konala v roce 1999 v Jižní Africe, 2004 ve Španělsku., 2009 v australském Melbourne. Plánované setkání v Bruselu v roce 2014 bylo kvůli finanční krizi zrušené. Naposledy se akce konala v roce 2015 v Utahu.

Letošní setkání v torontu je tedy sedmé v pořadí. Jeho organizátoři naplánovali přibližně 500 akcí a očekávají „10 tisíc účastníků z 80 států a z více než dvou stovek jedinečných duchovních tradic“. Hosté se mohou účastnit program rozděleného do šesti souběžných sekcí zaměřené opět na evidentně spíše levicově orientovanou sociálně-polickou angažovanost v různých oblastech:

  1. Ženská sekce: „Důstojnost žen v tradicích moudrosti světa“
  2. Mírová sekce: „Mír a láska: ne válka, nenávist a násilí“
  3. Klimatická sekce: „Péče o naši Zemi, zodpovědnost za naši budoucnost“
  4. Domorodá sekce: „Duchovní evoluce lidstva a léčení naší Matky Země“
  5. Sekce nastupující generace: „Hlasy mládeže pro změnu“
  6. Sekce spravedlnosti: „Pokrok v konkrétní změně směrem k spravedlivému, mírovému a udržitelnému světu“

Setkání Parlamentu v Torontu začíná 1. 11. trvá do 7. 11.

 

Související příspěvky:

Sri Chinmoy v Rudolfinu (zde)

Oddaní Krišny v mezináboženském dialogu (zde)

 

 

Stránky akce zde. Fotografie převzaté z Wikipedie.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments