Další projev podpory čínským žadatelům o azyl

V neděli 14. října se v podvečer sešly na Václavském náměstí v Praze asi dvě stovky lidí, kterým není lhostejný osud pronásledovaných čínských křesťanů. Sedmdesát čínských křesťanů se totiž uchýlilo do naší země a požádali zde o azyl. Většině však byla žádost zamítnuta a nyní čekají na rozhodnutí o odvolání. Během tohoto setkání bylo několikrát zdůrazněno, že jejich život provází už dlouhou dobu velký strach a nejistota. Nikdo z nich si proto netroufl takovéto akce zúčastnit, pouze jedna žena nahrála za všechny poděkování těm, kteří je podporují. My jsme si naopak s vděčností uvědomili svou svobodu takto se shromáždit, protože mnozí z nás přítomných pamatují doby, kdy tomu tak nebylo.

U mikrofonu se vystřídalo několik řečníků: generální sekretář Ekumenické rady církví (ERC) Petr Jan Vinš, předseda pracovní skupiny ERC pro čínské křesťany, Pavel Šupol, vicerektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, Daniel Fajfr, emeritní předseda ERC a Rady Církve bratrské, a Václav Malý, pomocný biskup pražský.

Z proslovů jsme se dověděli o situaci žadatelů o azyl: snaží se učit česky, mnozí našli – na základě něčí pomoci – práci (paradoxně jim to přitížilo, jako by důvody jejich emigrace byly ekonomické), zapojují se do činnosti místních sborů a farností. To, že zde požádali o azyl, je v Číně považováno za trestný čin. Po návratu by je čekalo vězení, mohli by i přijít o život. Další se zaměřili na postoje nás – jako jednotlivců i společnosti – k pronásledovaným:

Ing. Daniel Fajfr.

Daniel Fajfr přečetl z biblického Matoušova evangelia podobenství o posledním soudu a připomněl, že vztah ke Kristu se projevuje především pomocí potřebným. Václav Malý hovořil o tom, jak je pro celou společnost důležité dodržování lidských práv.

Přečtením 23. žalmu byla pověřena mladá žena jako symbol toho, že mezi sedmdesátkou žadatelů o azyl je převaha mladých žen. Před společným otčenášem bylo připomenuto, že nás tato modlitba spojuje napříč všemi časy i místy. Poté byly zapáleny svíčky a půlhodinové setkání ukončeno připomínkou nutnosti další, především modlitební podpory čínských křesťanů.

Foto: Martin Mádl. Všechny fotografie je možné zvětšit.

Související články:

Než bude čínským křesťanům zvonit hrana (zde).

Svoboda náboženství v Číně v nové zprávě Amnesty International (zde).

České úřady prvním čínským uprchlíkům azyl odmítly (zde).

Čína tvrdě potírá kritiku své politiky vůči „nejšťastnějším muslimům na světě“ (zde).

Křesťané nadále vyjadřují podporu utlačovaným čínským menšinám (zde).

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments