Zahraniční zprávy

Svoboda náboženství v Číně v nové zprávě Amnesty International

Svoboda náboženství v Číně v nové zprávě Amnesty International

V době, kdy se část české veřejnosti zastala čínských křesťanských uprchlíků, jimž české úřady odmítly udělit azyl,* vydala renomovaná lidskoprávní organizace Amnesty International svou zprávu za rok 2017. Zpráva o stavu lidských práv ve 159 zemích a oblastech světa byla zveřejněna ve středu 21. února a je k dispozici zde.

V kapitole o Číně a v oddíle o svobodě náboženství a víry (na straně 125 zprávy v anglickém originále) je na prvním místě připomenuta revize zákonné směrnice o náboženských záležitostech. Tato revidovaná směrnice je platná od 1. února tohoto roku. Potvrzuje praxi přísného státního dohledu nad všemi podobami náboženského života a ještě rozšiřuje možnosti sledování a trestání těch, kdo by se tomuto dohledu chtěli vyhnout. (O chystané a v současnosti již platné směrnici přinesla organizace Amnesty International zprávu již loni; je dostupná zde.) “Revidovaný zákon,” uvádí zpráva Amnesty International, “může být použit, aby byla ještě více potlačována svoboda náboženství a víry, zvláště tibetských buddhistů, ujgurských muslimů a státem neuznaných církví”.

Zpráva dále uvádí, že praktikující duchovního cvičení fa-lun-kung jsou nadále vystaveni pronásledování, svévolnému zadržování, nespravedlivým procesům, mučení a dalším formám týrání. Situaci v Ujgursku a Tibetu pak zpráva věnuje samostatný odstavec.

* Česká média (s velmi zajímavými podrobnostmi a komentáři například zde) uvádějí, že ze 78 žadatelů byl azyl udělen osmi z nich. První zprávy o výsledcích azylového řízení jsme přinesli zde.