Návrat k náboženským komunitám: Právě vyšel nový Dingir

Druhé číslo 21. ročníku se vrací k tématu, kterému se Dingir před osmnácti lety (3/2000) již věnoval – náboženské komunity. Šéfredaktor Z. Vojtíšek ve svém editorialu  píše, že „stejně nazvané téma v tomto čísle našeho časopisu má vyjádřit, že na texty v tomto starém čísle nyní navazujeme.“ Jde přitom o komunity v úzkém slova smyslu jako společenství lidí, kteří sdílejí domov, a nacházejí se tak v každodenním blízkém kontaktu. Samostatné články jsou věnovány mennonitům (a amišům) nejen v Severní Americe (P. Macek), náboženským kibucům v Izraeli (D. Weissmanová) a novému náboženskému hnutí Dvanáct kmenů (A. Pokorná). Článek P. Bargára o experimentování evangelikálů s mnišským životem doplňuje zároveň i nedávné téma časopisu Dingir věnované klášternímu životu (1/2016).  V rozhovoru J. Schlichtsové se zakladatelem zakladatelem farmy „Krišnův dvůr“ Turíjou dásem se ohlédneme za počátky komunitního života oddaných hnutí Haré Krišna u nás. Celé téma je uvozeno příspěvkem Z. Vojtíška o klasické knize věnované právě náboženským komunitám Commintment and Community, kterou v roce 1972 publikovala americká socioložka Rosabeth Moos Kanterová.

 

 

Jako obvykle nabízí Dingir i články mimo hlavní téma. Zahraniční rubriku vyplňuje pojednání I. Štampacha nazvané Souzení papeže, které se věnuje ostré kritice papeže Františka kvůli jeho exhortaci Amori laetitia ze strany některých konzervativních katolíků. Konzervativnímu (ba tradicionalistickému) katolicismu se věnuje i rubrika domácí, která přibližuje z religionistického i právního hlediska zajímavou cestu k registraci Kněžského bratrstva sv. Pia X. jako náboženské společnosti. Ve stejné rubrice pak je i článek historika K. Tesaře věnovaný počátkům víry Bahá‘í u nás. K tématu „Spiritualita Indiánů“ z minulého čísla Dingiru se vrací religionistka a amerikanistka L. Philippová příspěvkem nazvaným Garifunové, Indiáni černé Ameriky. Mimo rubriky je zařazen článek antropoložky Moniky Soukupové Mesiánský judaismus, představující komunity (v širším slova smyslu) Židů, kteří přijali Ježíše jako mesiáše, ale stále zachovávají židovské tradice.

Časopis lze objednat na stránkách www.dingir.cz.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments