Zahraniční zprávy

Víra na Ukrajině mezi Moskvou a Kyjevem… a Cařihradem

Před nedávnem jsme zde informovali o napětí mezi ukrajinskými pravoslavnými křesťany, kteří jsou rozdělení na ty, již jsou loajální Moskevskému patriarchátu (UPC-MP), a na ty, kteří se hlásí k samostatným ukrajinským jurisdikcím. Největší z nich je Ukrajinská pravoslavná církev Kyjevského patriarchátu (UPC-KP), ale žádné církve světového pravoslavného společenství je zatím neuznávají jako kanonické (legitimní), tedy ani Cařihradský (Ekumenický) patriarchát, kterému mezi nimi náleží čestný primát.

Ten však nyní do složité ukrajinské situace vstoupil svým prohlášením, kterým reaguje na nedávnou iniciativu Petra Porošenka. Ukrajinský prezident se schválením parlamentu a dvou samostatných ukrajinských církví ekumenického patriarchu vyzval, aby samostatnost ukrajinské církve uznal.

Po pravidelném zasedání svého posvátného synodu 22. dubna vydal komuniké s tímto obsahem:

V souladu s božskými a posvátnými kánony, stejně jako se staletým církevním pořádkem a svatou tradicí se Ekumenický patriarchát věnuje uchování všepravoslavné jednoty a péči o pravoslavné církve na celém světě, zvláště ukrajinskému pravoslavnému lidu, který přijal spásonosnou křesťanskou víru a svatý křest z Cařihradu. A tak, jako pravá mateřská církev, zkoumal záležitosti týkající se církevní situace na Ukrajině, jak to činil i při předchozích synodních zasedáních. A protože obdržel od civilních i církevních autorit zastupující miliony ukrajinských pravoslavných křesťanů žádost o udělení autokefality, rozhodl ohledně této záležitosti úzce komunikovat a koordinovat se svými sesterskými církvemi.

Prezident Porošenko uznání autokefality (samostatnosti), a tedy dohodu všech ukrajinských jurisdikcí včetně UCP-MP pod taktovkou Cařihradu, vidí jako jedinou možnost, jak se „alespoň nějak očistit od hněvu a hříchů spáchaných ruskou armádou, propagandisty a někdy, bohužel, i ruskými kněžími na území Ukrajiny“. Jde podle něj o záležitost národní bezpečnosti a obrany před „hybridní válkou“, protože Kreml podle něj UPC-MP využívá pro svůj vliv v zemi.

Představitelé UPC-MP i někteří opoziční politici prezidentovu iniciativu kritizují s tím, že je v rozporu s ústavním oddělením státu a církve. Mluvčí UPC-MP Vasilij Anisimov na rozhlasové stanici Radoněž prohlásil, že prezident „pokouší patriarchu Bartoloměje jako ďábel Krista“ a že si „hraje s ohněm“. „V zemi je plno rozhořčení, různých bojujících skupin a zbraní“, je třeba usilovat o mírnění napětí, a nikoliv rozdmychávat nacionalistické vášně.

Na adresu cařihradského patriarchy pak Asimov prohlásil, že ten je asi „rád takto pokoušen, jelikož to povzbuzuje a zvyšuje jeho důležitost“. Spor mezi promoskevskými a separatistickými pravoslavnými na Ukrajině je tak třeba chápat i na pozadí dlouhodobého napětí mezi Moskevským a Cařihradským patriarchátem.

Připraveno podle článků na Orthodox Christianity zde a zde. Prohlášení Cařihradského patriarchátu v angličtině zde.

 

Související příspěvky:

Víra na Ukrajině mezi Moskvou a Kyjevem (zde)

Pew: Za uplynulých sto let se počet pravoslavných křesťanů (pouze) zdvojnásobil, výjimkou je Etiopie (zde).

Pew: Pravoslavní jsou zdrženliví k ekumenismu, konzervativní v otázce svěcení žen a homosexuality, ale chtějí chránit životní prostředí (zde).