Události

Zomrel zakladateľ čiernej teológie oslobodenia

28. apríla 2018 zomrel vo veku 79 rokov James H. Cone, duchovný a akademik, ktorý sa stal známym ako zakladateľ čiernej teológie oslobodenia. Cone, ktorý bol od roku 1969 až do svojej smrti členom pedagogického zboru Union Theological Seminary v meste New York, sa stal známym predovšetkým ako autor kníh Black Theology and Black Power (1969) a God of the Oppressed (1975).

Cone sa narodil 5. augusta 1936 v meste Fordyce v štáte Arkansas. Po štúdiách teológie na Garrett-Evangelical Theological Seminary bol ordinovaný za kňaza Africkej metodistickej episkopálnej cirkvi. Hodnosť profesora systematickej teológie na Union Theological Seminary získal v roku 1973. Vo svojej pedagogickej i bádateľskej práci sa venoval čiernej teológii oslobodenia, ako aj teológiám oslobodenia v Afrike, Latinskej Amerike a Ázii. Zaoberal sa tiež európsko-americkými teológiami 19. a 20. storočia.

 

Jeho teológia ostro kontrastuje s tradičnými teologickými prístupmi, pretože otvorene hovoril o Božej identifikácii s čiernym obyvateľstvom USA. Jeho portrét „čiernosti“ (blackness) Ježiša Krista obrátil hore nohami zaužívané predpoklady v disciplíne, ktorá bola dovtedy ovládaná bielymi teológmi, a napomohol rýchlemu šíreniu rozličných teológií oslobodenia a kontextuálnych teológií.

Za svoju najnovšiu knihu The Cross and the Lynching Tree (2011) Cone získal Grawemeyerovu cenu za najlepšiu knihu v oblasti náboženstva za rok 2018. V apríli tohto roku bol takisto zvolený za člena Americkej akadémie umení a vied.

Súčasná prezidentka Union Theological Seminary, Serene Jones o ňom povedala nasledovné: „James Cone v mnohých ohľadoch stelesňoval Union Theological Seminary posledných 50 rokov. (…) Jeho prorocký hlas, nesmierna láskavosť a pevné odhodlanie angažovať sa v prospech oslobodenie čiernych ľudí nepredstavuje len to najlepšie z tradície nášho seminára, ale aj z celej teologickej disciplíny a z tradície amerického prorockého myslenia a konania.“

Spracované podľa RNS, tu. Portrét Jamesa Conea na anglickej Wikipedii, tu.