Domácí zprávy

Začínají regionální sjezdy svědků Jehovových

Začínají regionální sjezdy svědků Jehovových

Od pátku 18. května začali svědkové Jehovovi po celém světě pořádat své regionální sjezdy. Letošní téma  je „Buď odvážný!“ V České republice obsadí svědkové Jehovovi Tipsport arénu na pražském Výstavišti v Holešovicích ve dnech 20. – 22. července a 27. – 29. července. V prvním z těchto termínů proběhne sjezd svědků Jehovových ve sjezdové hale v Praze-Stodůlkách v ruštině a ve druhém termínu v ukrajinském jazyce. Počet svědků Jehovových se v posledních letech v Česku zvyšuje jen v okruhu nově získaných členů mezi rusky a ukrajinsky hovořícími obyvateli. Jinak počet stagnuje. Vstup na sjezdy je volný a svědkové počítají i s návštěvami, které projeví zájem o jejich víru (členové jsou označeni visačkou s tématem sjezdu, jménem a sborem, kam patří).

Regionální sjezd (dříve označovaný jako Oblastní sjezd) se koná jednou ročně na větším prostranství: na stadionu, ve sjezdové hale, sportovní hale. Sejdou se zde svědkové Jehovovi z celé České republiky. Tento sjezd je většinou tří- až čtyřdenní. Je na něm pokřtěno větší množství nových členů. V České republice bývají sjezdy i cizojazyčné, převážně v ruském jazyce, ukrajinském jazyce a taktéž tlumočené do znakové řeči. U příležitosti oblastních sjezdů bývá zveřejněna nová publikace svědků Jehovových. Sjezdy slouží k posílení soudržnosti, utužení víry a vybudování nových přátelství napříč různými sbory svědků Jehovových. Většinou je tento druh sjezdů tematicky zaměřen na určitou problematiku (stejnou na celém světě) a často zde bývá u příležitosti uvedení nové publikace svědků Jehovových představena nová nauka nebo upřesnění stávající nauky. Na sjezdu se konají přednášky a tzv. biblické dramatizace – krátká představení na určité biblické téma. Na většině viditelných míst sjezdové haly jsou umístěny schránky na finanční dary.

Regionální sjezdy považují svědkové Jehovovi za významnou událost, na které se nejen poučí o své víře a aktuálních výkladech nauk, ale setkají se i s přáteli a souvěrci z jiných sborů.

Programy sjezdů zde

Fotografie ze sjezdu roku 2007: autor.