Domácí zprávy

Čeští scientologové chystají 16. ročník protidrogové akce

Čeští scientologové chystají 16. ročník protidrogové akce

Také letos připravuje česká část celosvětového hnutí scientologů „Cykloběh za Českou republiku bez drog“. Bude zahájen 11. června v Třinci a po asi 1 250 kilometrech skončí 22. června v Praze. Skupina 8–10 běžců a cyklistů bude svým sportovním výko­nem demonstrovat prospěšnost života bez drog a – pravděpodobně jako každoročně – při­táhne pozornost veřejnosti k zápasu proti drogám a k dalším aktivitám scientologického hnutí.

Podle výsledků loňského cykloběhu, zveřejněných zde, rozdali scientologové ve 38 navštívených městech téměř sto tisíc kusů různých vzdělávacích materiálů a přišli do kontaktu s téměř deseti tisíci dětmi. Cykloběh pořádá zapsaný spolek „Řekni ne drogám, řekni ano životu“ (prezentuje se zde). Podílí se tak na stejnojmenném mezinárodním projektu, který vznikl již roku 1983. U nás byl první cykloběh uspořádán roku 2003, první preventivní akci provedlo sdružení ovšem již o rok dříve s názvem Slib Strážce života bez drog.

Úspěch druhého cykloběhu roku 2004 spustil ale i vlnu kritiky programu „Řekni ne dro­gám, řekni ano životu“. Od preventivního programu se velmi ostře distancovala Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (text tiskové zprávy jejího sekretariátu z 27. července 2004 je k dispozici zde) a následně se stanoviskem z 21. září 2004 připojilo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (přepsané je k dispozici zde). Zásadní nesouhlas vyjádřil také přední adiktolog dr. Josef Radimecký v článku z 1. března 2006 (je k dispozici zde).

Vedle preventivního programu „Řekni ne dro­gám, řekni ano životu“ působí scientologic­ké hnutí i v oblasti terapie drogově závislých. I zde se ovšem nachází zcela mimo odbor­nou adiktologii, a je tedy ještě kontroverznější součást protidrogových aktivit sciento­logického hnutí než program preventivní. Základem terapeutických aktivit je takzvaný purifikační program, jehož autorem je spiso­vatel a zakladatel scientologického hnutí Lafayette Ro­nald Hubbard (1911–1986). V textu Informace o akci – Cykloběh za ČR bez drog 2018 se píše, že při cykloběhu se bude městům „prezentovat efektivní Hubbardův detoxikační program pro drogově zá­vislé, fungující výhradně bez použití náhražkových drog“. V letech 1998–2000 se ho u nás pokoušela prosadit česká pobočka světové scientologické organizace Narconon. Nebyla ovšem úspěšná.

Základní informace o purifi­kačním programu jsou k dispozici v časopise Dingir 1 (1), 1998, str. 10).

Scientologické hnutí je komplexněji představeno v tématu časopisu Dingir 3 (4), 2000, od strany 11 dále).

Související články:

Pedagogickým aktivitám scientologického hnutí se u nás dařízde.

Na náhledovém obrázku je výřez z brožury Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2004.