Zahraniční zprávy

Mormóni končia s podporou chlapčenského skautingu v USA

Mormóni končia s podporou chlapčenského skautingu v USA

Chlapčenská skautingová organizácia v USA (Boy Scouts of America) 2. mája 2018 oznámila, že od februára 2019 vypustí zo svojho názvu prívlastok „chlapčenská“ a zmení ho na „Scouts BSA“. Prakticky to znamená, že do svojich radov začne prijímať aj dievčatá vo veku 11 až 17 rokov. Tento krok je súčasťou širšieho trendu z posledných rokov, keď skauti zrušili zákaz členstva pre otvorene homosexuálnych členov (od roku 2013) i vedúcich (2015) a v januári 2017 oznámili, že budú prijímať za členov aj transsexuálov.

V reakcii na toto rozhodnutie Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v utorok 8. mája 2018 vyhlásila, že s účinnosťou od 31. decembra 2019 rozviaže svoje vzťahy so skautingovou organizáciou, s ktorou spolupracovala viac než sto rokov, a prestane ju taktiež finančne podporovať. Namiesto toho plánuje pre svojich mladých členov vytvoriť vlastné programy, aby tak, podľa svojho vyhlásenia, lepšie slúžila svojej celosvetovej členskej základni. Cirkev vo vyhlásení vydanom spoločne s Boy Scouts of America (BSA) píše: „Ako celosvetovo pôsobiaca cirkev, ktorej členmi sú milióny detí a mladých, musíme dnes viac než kedykoľvek predtým venovať pozornosť rozmanitým potrebám a posilňovať všetky deti a mladých skúsenosťami, ktoré im umožnia rast a rozvoj v duchu evanjelia.“

 

 

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní je najväčším aktérom amerického skautingu, nakoľko do skautských programov pre mladšie i staršie vekové skupiny je zapojených približne 425 000 jej členov. Mormóni tak predstavujú 19% členskej základne BSA, ktorá podľa svojich vlastných štatistík počíta okolo 2,3 milióna osôb.

Nový program, ktorý cirkev plánuje pre svojich členov zaviesť ako náhradu za skauting, má za cieľ „pomôcť všetkým dievčatám a chlapcom, mladým ženám a mužom, objaviť svoju večnú identitu, budovať charakter a pružnosť, vyvíjať schopnosti pre život a napĺňať svoje božské úlohy dcér a synov Božích.“

Effie Delimarkosová, hovorkyňa BSA, povedala, že jej organizácia si „hlboko váži“ vzťah, ktorý má s Cirkvou Ježiša Krista Svätých neskorších dní, a že je vďačná všetkým skautským vedúcim, ktorí slúžili v cirkvou podporovaných oddieloch. Zároveň vyjadrila svoje presvedčenie, že mnoho mormónskych rodín zostane skautingu verných aj po roku 2020.

Spracované podľa informácií na webových stránkach The New York Times:, tu, The Salt Lake Tribune, tu a  Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, tu. Foto: Wikimedia.

 

Související příspěvky:

Přijdou s novým prezidentem mormonské církve změny? (zde)

Sdílet: