Oznámení

Přednáška o víře bahá´í v Praze ve čtvrtek 1. března

Bahá’í víra, její vznik, principy, náboženská a životní praxe

Čtvrtek 1. března v 17 hodin, Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 4/350, 1. patro, velká posluchárna H 109

Bahá’í víra je prorocké náboženství, které vzniklo na půdě Persie v polovině 19. stol. Zde také navázalo na program Bábí hnutí, jehož ústřední myšlenkou bylo připravit lidstvo na „toho, koho Bůh projeví“. Na rozdíl od judaismu, křesťanství a islámu, s nimiž sdílí víru v jednoho Boha, patří bahá’í v Íránu k největší náboženské menšině a čelí pronásledování ze strany současné vlády a islámských duchovních. V Íránu má status hereze. Přednáška bude jakýmsi úvodem do kontextu bahá’í víry, včetně procesu jejího etablování v tehdejším Československu a recepce pronásledování bahá’í v Íránu zaznamenanou v českém tisku. Projdeme ústřední postavy bahá’í víry a vymezíme její základní principy, přičemž objasníme obsah termínů, které jsou nezbytné pro její pochopení. Patří k nim: manifestace, postupné zjevování boží vůle, světový mír a světový řád, konzultace. Závěr bude patřit uplatňování bahá’í principů v praxi.

Přednášet bude Mgr. Kristýna Pilecká, Th.D. z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Související články: 

Podvečerní kolokvia na Univerzitě Karlově v Praze

Film o historii víry baháʾích v české společnosti

Oslavy 200. výročí narození Bahá’u’lláha