Mediálne reakcie na úmrtie evanjelizátora Billyho Grahama

Mediálne reakcie na úmrtie evanjelizátora Billyho Grahama

Správa o úmrtí amerického baptistického kazateľa a evanjelizátora Williama Franklina Grahama Jr. (1918 – 2018), známejšieho ako Billy Graham, sa objavila aj v českých médiách (nekrológ na idnes.cz pozri tu). Graham, ktorý zomrel 21. februára vo veku 99 rokov, bol pre český a slovenský kontext zaujímavý, okrem iného, predovšetkým tým, že ešte v roku 1982 navštívil Československo a kázal v Prahe, Brne a Bratislave. Takmer vzápätí po správe o jeho smrti sa na internetových médiách, blogoch a sociálnych sieťach začali objavovať najrôznejšie reakcie siahajúce od oslavných ód, cez vecné nekrológy až po reflexie hodnotiace najrozmanitejšie aspekty Grahamovho diela a odkazu.

Warren Trockmorton, profesor psychológie na Grove City College, hovorí o Grahamovi ako o „transparentnom evanjelizátorovi“ (tu). Odvoláva sa na článok, ktorý vyšiel v evanjelikálnom časopise Christianity Today a ktorý dokladá, že nedávno zosnulý evanjelizátor už od začiatku 50. rokov volal po tom, aby informácie o platoch duchovných boli prístupné verejnosti, a sám v tomto ohľade išiel príkladom. Trockmorton vyjadruje poľutovanie nad tým, že evanjelizačná asociácia Billyho Grahama (The Billy Graham Evangelistic Association) sa v tomto ohľade spreneverila odkazu svojho zakladateľa, keď zmenila svoj štatút na cirkev, aby nemusela podávať prehľad o svojich príjmoch a výdajoch.

Blogerka Kimberley Stoverová vo svojom príspevku zase upozorňuje na to, čo pokladá za vôbec najdôležitejší Grahamov výrok: „Netúžim po náboženskom fanatizme v žiadnej jeho forme. Vadilo by mi, ak by ma spájali s náboženským fundamentalizmom a politickou pravicou. Tvrdá pravica sa o náboženstvo zaujíma len preto, aby ním mohla manipulovať“. Stoverová pomocou tohto citátu poukazuje na to, do akej miery sa od Grahamovho odkazu odcudzili ľudia, ktorí sa k nemu formálne hlásia. V tomto ohľade zmieňuje predovšetkým americké evanjelikálne a fundamentalistické cirkvi a ich loajalitu voči prezidentovi Trumpovi. (Príspevok Kimberley Stoverovej pozri tu.)

Postava Donalda Trumpa je vôbec zaujímavá v súvislosti s Grahamovým úmrtím. Trump sa k tejto udalosti vyjadril, ako býva jeho zvykom, prostredníctvom siete Twitter nasledovne: „VEĽKÝ Billy Graham je mŕtvy. Neexistuje nikto ako on! Bude chýbať kresťanom i všetkým náboženstvám. Skutočne výnimočný muž.“ Editor CNN Chris Cillizza vo svojom komentári kladie tento výrok k výrokom iných amerických politikov (napr. bývalý prezident George W. Bush, súčasný viceprezident Mike Pence alebo bývalý prezidentský kandidát Mitt Romney), aby ukázal ne-štátnickosť Trumpovho vystupovania. (Cillizzov komentár je k dispozícii tu.)

S prezidentem B. Obamou v roce 2010, foto: Wikimedia.

 

Na adresu Grahamovej teológie i politickej angažovanosti zaznievajú však i veľmi kritické ohlasy. Laurie Goodsteinová v rozsiahlom nekrológu pre The New York Times zmieňuje aféru, ktorá poškodila Grahamovo renomé v roku 2002, keď boli zverejnené tri desaťročia staré magnetofónové pásky, na ktorých bol nahraný Grahamov súkromný rozhovor v Bielom dome s vtedajším prezidentom USA Richardom Nixonom. Obaja muži sa vtedy zhodli, že liberálni Židia ovládajú médiá a nesú zodpovednosť za šírenie pornografie. (Goodsteinovej nekrológ je k dispozícii tu.)

Blogerka Suzanne Calulu zase Grahamovi vyčíta, že svojím kázaním a životným štýlom pomáhal vytvoriť „toxický kresťanský patriarchát“, ktorý ublížil mnohým kresťanom. Vo svojom príspevku uvádza konkrétne príklady, ako Grahamova teológia poškodila LGBT komunitu. (blog Suzanne Calulu je k dispozícii tu.)

Asi najostrejšiu kritiku Grahamovej teológie však prináša Matthew Avery Sutton, autor knihy American Apocalypse: A History of Modern Evangelicalism („Americká apokalypsa: Dejiny moderného evanjelikalizmu“). Tento historik a profesor na Washingtonskej štátnej univerzite v článku pre The Guardian tvrdí, že Billy Graham stál na nesprávnej strane dejín a „žalostne sklamal svoju krajinu – a možno i svojho Boha“, keď presadzoval nesprávnu politiku týkajúcu sa tých najdôležitejších otázok svojej doby, konkrétne občianskych práv a environmentálnej krízy. (Suttonov článok je k dispozícii tu.)

Ako však napísala Barbara Ellenová, komentátorka denníka The Guardian, nech si o Billym Grahamovi myslíme čokoľvek, nemôžeme mu uprieť, že bol jedným z priekopníkov masmediálnej komunikácie, ktorý v ničom nezaostával za superhviezdami sociálnych sietí dnešných dní. (Ellenovej komentár je k dispozícii tu). Možno aj preto práve tie obdivné slová od Donalda Trumpa…

 

Náhledový obrázek: Public Domain Pictures.