Zahraniční zprávy

Představitelé EU vyzývají k brzkému vyřešení sporu, který vedl k uzavření chrámu Božího hrobu. K protestu se přidali i luteráni

Představitelé EU vyzývají k brzkému vyřešení sporu, který vedl k uzavření chrámu Božího hrobu. K protestu se přidali i luteráni

Světová i česká média (např. zde) informovala o prohlášení církví, které pečují o chrám Božího hrobu v Jeruzalémě, jenž podle starobylé křesťanské tradice stojí na místě, kde byl ukřižován, pochován a vzkříšen Ježíš Kristus. Představitelé římskokatolické, řecké pravoslavné a Arménské apoštolské církve společně oznámili, že na protest proti nově zavedeným daním na církevní majetek toto jedno z nejnavštěvovanějších křesťanských poutních míst na neurčitou dobu uzavřou.

Že se jedná o citlivou věc přesahující hranice Izraele i dotčených církví, dosvědčuje i to, že se k tomu včera vyslovila rovněž místopředsedkyně Evropské komise a šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová. Vyjádřila svou naději, že se brzy nalezne řešení, jelikož „Jeruzalém je svatým městem tří monoteistických náboženství,“ jehož „speciální statut a charakter musí být zachován a všemi respektován“.

Církevní představitelé novou daňovou úpravu, která umožňuje i vyvlastnění již dříve soukromým realitním agenturám prodaných pozemků, označili ve svém prohlášení za „snahu oslabit přítomnost křesťanství v Jeruzalémě“.1 Starosta města Nir Barkat toto včera v médich popřel: „Dluhy se hromadily po mnoho let. Učinili jsme, co bychom udělali každému jinému občanu. Pokud nejsou spokojeni, může se církev obrátit na soud. Divím se, že to neudělali.“ Protest považuje za nerozumný, protože si jím církve samy škodí.

Podle oficiálních statistik vloni zemi navštívilo tři a půl miliónů turistů, přičemž většinu tvořili právě křesťanští poutníci mířící do Jeruzaléma.2

Některá média si v této souvislosti všimla toho, že se ke společnému kroku spojily církve, mezi nimiž často kvůli sdílení poutního místa dochází k napětí a někdy i k půtkám.3

 

K protestu se připojili i jeruzalémští luteráni. Kostel Vykupitele nedaleko baziliky Božího hrobu byl včera rovněž zavřený. Foto Wikipedia.

 

Podle The Jerusalem Post (zde) a Daily Post (zde) s přihlédnutím k jiným zdrojům. Foto Wikipedia.

 

Související články:

Donald Trump, Jeruzalém a druhý příchod Krista (zde)

 

1 Dostupné např. zde.

2 „Record breaking 20% increase in Christmas pilgrims to Israel expected,“ The Jerusalem Post, 20. 12. 2017, zde.

3 „V Chrámu Božího hrobu v Jeruzalému panují nekřesťanské hádky,“ Český rozhlas, 28. 10. 2008, zde. „Křesťané se hádají, klíč od Chrámu Božího hrobu proto střeží muslim,“ Idnes.cz, 16. 4. 2016, zde.