Recenze - knihy

Zdařilý knižní počin: Orbis pictus pro nejmenší

Zdařilý knižní počin: Orbis pictus pro nejmenší

Pověstný předvánoční shon zastihne většinu lidí, kteří chtějí oslavit svátky v klidu a s připravenými hezkými dárky, kterými potěší své nejbližší. Pověstné praktické, nebo též „měkké“ dárky mohou ještě uspokojit dospělého, kterému pomohou v některé jeho dlouhodobé potřebě, kterou se mu již nějaký čas z různých důvodů nedaří naplnit. Jiná situace ovšem nastává u dětí, zvláště menších, jejichž radost má pro rodinu ještě zcela jinou důležitost.

Lze ale krom čím dál dražších a sofistikovanějších hraček vybrat též něco, čím se malý capart bude skutečně rozvíjet a co mu pomůže s prvními, tápavými krůčky neznámým světem? Svazky v knihovně rodičů bude sám objevovat až za pár let, ale nějaké to leporelo, na němž by si mohl ukazovat různé detaily a učit se je spolu s rodiči pojmenovávat a povídat si o tom, k čemu na světě jsou, je také častým a oblíbeným dárkem.

Čtenář, jenž za poslední dvě dekády uvykl pravidelné četbě populárně vědeckého časopisu Dingir, si ovšem nemůže nepoložit zásadní otázku: Je snad možné, aby dětské leporelo naší milované ratolesti zprostředkovalo také trochu toho klasického vzdělání a připravilo jeho duši na četbu literatury vyšší, kultivovanější?

Berounský nakladatel K. Machart si položil s blížícím se koncem roku jistě podobnou otázku a předložil hledajícím rodičům nápad na dárek, který si skutečně zaslouží pozornost. Pedagogické úspěchy Jana Amose Komenského, který se sám stal ztělesněním kvalitního vzdělání, měl každý z nás možnost poznat již na základní škole. Nakladatelství Machart před několika lety vydalo ve vkusné úpravě jedno z jeho nejznámější pedagogických děl, Orbis sensualium pictus (Machart, 2012), z něhož v současnosti vybralo dvanáct známých motivů (Země, Dům, Čtvernožci domácí, Škola apod.), z nichž složila dětské leporelo na tvrdém kartonu v kroužkové vazbě.

Zvláštní ráz dávají tomuto zpracování ilustrace výtvarníka Václava Sokola (bratra filosofa Jana Sokola), který je vytvořil podle barvotisků z vydání z roku 1883, které sám jako dítě nalezl v knihovně svých rodičů. Do obrázků jsou vloženy číslice, které odkazují na jednotlivé pojmy v průvodních textech.

Kromě toho, že – jak je u Světa v obrazech zvykem – poskytuje ony tematické okruhy zvídavému čtenáři v českém popisu, zahrnuje také popis v moderní angličtině a v latině. Pokud si tedy rodič se svým dítkem společné posedávání s knihou, četbu a ukazování jednotlivých pojmů na působivých ilustracích oblíbí, po čase se potomek sám naučí si texty, které byly poněkud zjednodušeny a zbaveny archaismů (ovšem nikoli na úkor kouzla původního textu), přelouskávat sám, existuje možnost, že se ke své knize rád vrátí i v pokročilejším věku, kdy začne ve škole pronikat do základních struktur angličtiny, případně bude moci v latině objevovat slůvka, která mu budou povědomá i odjinud.

Knize poskytla záštitu pečetí Univerzity Karlovy i Fakulta humanitních studií, zdá se tedy, že se čtenář může spolehnout, že úpravy textu nebyly ze strany nakladatelství svévolné a výsledek tedy může skutečně prospět kultivaci mladé duše, která se právě nadšeně rozhlíží po světě.

Jan Amos Komenský, Václav Sokol: Orbis pictus: Svět v obrazech pro nejmenší, Beroun: Machart, 2017, 14 s.

Jan Sušer