Oznámení

Nenáboženská spiritualita

Nenáboženská spiritualita

Společnost Ignáce Borna
při Společnosti Národního muzea

vás srdečně zve na přednášku

doc. ThDr. Ivana O. Štampacha

NENÁBOŽENSKÁ SPIRITUALITA

 

19. září 2017 od 18 hod.
v přednáškovém sále H
Národního muzea (nová budova)

Vstup hlavním návštěvnickým vchodem
a dále dle instrukce kustoda.

Tradiční náboženství ztrácejí příznivce a důvěru ve společnosti, ale lidé mají přesto stále potřebu duchovně žít. Oč vlastně při této touze jde a jak se projevuje? Lze duchovně žít i bez náboženství či náboženské instituce? Známý religionista doc. Ivan Štampach se pokusí na tyto otázky odpovědět a seznámit posluchače s duchovními fenomény, které přesahují hranice tradičně chápaného náboženství. Takovými fenomény mohou být např. hermetismus, hlubinná psychologie, transpersonální terapie, ale i pseudonáboženské náhražkové kulty (např. politického charakteru).