Události

Divadlo věčné moudrosti

Divadlo věčné moudrosti

Dne 26. září 2017 proběhlo v pražské kavárně Liberál uvedení knihy Heinricha Khunratha (1560-1605) Divadlo věčné Moudrosti a theosofická alchymie (Praha: Trigon, 2017). Podle dostupných informací je to první kompletní český překlad (překladatel Jakub Hlaváček ve spolupráci s Martinem Žemlou) na základě původního obsáhlejšího druhého vydání (po překladech částí a ztracených nebo nedoložených pokusech).

Mohutný svazek reprezentuje alchymii a kabalu, potažmo hermetismus jako soudobou, i dnešek oslovující kulturní proud. Jde o spiritualitu volně propojenou s křesťanstvím čerpající podněty z antických a židovských pramenů. Khunrath byl podle tehdejších možností (tedy před objevem prvků a sloučenin) zdatným chemikem. Byl též lékařem. Alchymické dílo v laboratoři staví vedle duchovního díla v oratoři. Spis tohoto luterského autora obsahuje citace z biblické knihy Přísloví a deuterokanonické knihy Moudrosti, a k nim Khunrathovy komentáře s využitím zkušeností z laboratorní práce. Spojuje knihu Písma svatého s knihou Přírody. Odmítá, jak tehdy bylo časté, “historickou víru” a víra je mu spíše (podle Lutherova výroku) zkušenostním poznáním srdcem.

Na prezentaci knihy vystoupila vydavatelka Zuzana Zadrobílková, autoři tří obsáhlých studií připojených ke Khunrathovu textu. Prof. Vladimír Karpenko se ve svém textu i ve vystoupení věnoval místu Khunratha v historii chemie. Historik umění a hermetických tradic Ivo Purš zasadil dílo do historických a myšlenkových souvisostí. Redaktor nakladatelství Vyšehrad a germanista Martin Žemla se věnoval místu Khunratha jako theosofa mezi renesancí a reformací. Prezentací přítomné kvalifikovně prováděl Lukáš Loužecký spojený mimo jiné s Dokumentační centrem českého hermetismu.

Knihu doprovázejí reprodukce dobových rytin, které jsou v textu přiblíženy a které samy tvoří zajímavý předmět studia a meditace. Tato vybrazení shrnující obsah Khunrathova textu byla při prezentaci promítána.

Kniha vznikla jako výsledek badatelského projektu podpořeného Grantovou agenturou České republliky.

Sdílet: