Události

O marxisticko-křesťanském dialogu

O marxisticko-křesťanském dialogu

Dne 26. září 2017 se v Akademickém kongresovém centru v Praze konalo představení nedávno vydané publikace kolektivu autorů pod názvem Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu (Praha: Filosofia, 2017). Editory svazku byli Ivan Landa a Jan Mervart.

Spis reprezentuje současné bádání o tématu. Popisuje hstorické okolnosti dialogu některých křesťanů a některých marxistů, jeho neformální podoby i oficiální setkání na několika místech v šedesátých letech 20.  století. Samostatný blok se věnuje obsahu dialogu, mimo jiné postojům tehdejších českých marxistů, keří se otevřeli jistým aspektům náboženské víry či zkušenosti a tehdejších zejména evangelických teologů, kteří nabízeli neteistickou, civilní či nenáboženskou interpretaci křesťanství. V knize najdeme rovněž úvahy o současných možnostech.

Knihu představili její dva editoři Úkolem přednést kritický koreferát byl pověřen slovenský sociolog Miroslav Tížik, který upozornil na to, že mnozí z marxistických účastníků později marxismus opustili a někteří (i v mezinárodních souvislostech) byli z komnistického hnutí vyloučeni. Připomněl, že křesťanství  (stejně jako marxismus) zastupovali lidé z akademické sféry a nikoli reprezentanti církví. Položil otázky k možnostem v dialogu dnes pokračovat.

Po těch vystoupeních proběhla diskuse, v níž se vyslovovali spoluautoři a další účastníci. Přes rozdíly v postojích zúčastněných bylo možno zaznamenat u přítomných současných marxistů i křesťanů naději na možnosti společného úsilí ve snaze překonat ideovou krizi a vyprázdněnost liberální kultury a dát podněty k emancipaci člověka.

Sdílet: