Centrum karaitských Židů v USA prochází rekonstrukcí. Před deseti lety zde konvertoval první Čech.

Centrum karaitských Židů v USA prochází rekonstrukcí. Před deseti lety zde konvertoval první Čech.

Srdce karaitského judaismu ve Spojených státech, kenesa B’nai Jisrael, prochází rekonstrukcí. V době jejího uzavření komunitu hostí okolní rabanitské synagogy. Je to významný příklad spolupráce mezi těmito dvěma směry judaismu.

Daly City, nacházející se jižně od San Francisca, je sídlem nejsilnější severoamerické organizace karaitských Židů, Karaite Jews of America (KJA), i vzdělávacího institutu Karaite Jewish University (KJU). Karaité jsou židovskou skupinou neuznávající na rozdíl od rabanitů (jak nazývají příslušníky většinového judaismu) Talmud – ústní Tóru. Vzájemné vztahy obou skupin se vyznačovaly odtažitostí až nepřátelstvím, období spolupráce bývaly výjimkou. Určitá nedůvěra přetrvává dodnes.

Šulchan – interiér kenesy v Daly City: Modlitební šály s typickými modrými třásněmi; koberce pro ty, kdo při modlitbě provádějí prostraci; vzadu vlajka USA – Zdroj: http://www.karaites.org/our-synagogue.html

Většina členů obce B’nai Jisrael pochází z početné komunity egyptských karaitů, kteří společně s dalšími Židy emigrovali po suezské krizi (1956) a po šestidenní válce (1967). V americkém prostředí se sblížili s obcemi reformního judaismu (převládajícího v USA). Ty jsou jejich zvyklostem v některých ohledech bližší než např. ortodoxní: v B’nai Jisrael, podobně jako v reformních obcích, sedí ženy společně s muži, nosí modlitební šál a kipu; ostatně, i zdejší karaité běžně říkají své kenese “synagoga”. Ačkoli donedávna převládaly kontakty na osobní úrovni a oficiální spolupráce byla výjimkou, nyní přišla změna.

Hejchal – schrána na svitky Tóry ozdobená moderní plastikou hořícího keře – Zroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karaite_synagogue_cali.jpg

Po dobu přestavby, kdy karaité nemohou užívat svůj bohoslužebný prostor, hostí je o jednotlivých šabatech různé reformní synagogy v okolí. Hostitelé se začátkem září zúčastní slavnostního otevření rekonstruovaného a rozšířeného centra. Ačkoli v jiných zemích, zvláště v Izraeli, bývají rabanitsko-karaitské vztahy napjaté, v USA nastal historický průlom.

Součástí karaitských modliteben bývá botník: karaité, podobně jako muslimové, se při modlitbě zouvají – Zdroj: http://www.karaites.org/our-synagogue.html

Nové centrum, spojující kenesu, knihovnu, muzeum, vzdělávací a kulturní centrum, má pro přežití karaitství v USA zásadní význam. Smíšené sňatky a asimilace způsobují úbytek členů, u mladší generace klesá povědomí o vlastních tradicích. S přestavbou proto mají přijít nové vzdělávací programy, rozšiřující kurzy KJU. V posledních letech se nicméně objevil nový fenomén: zájem o karaitský judaismus od ne-Židů, pocházejících často z protestantského prostředí.

Takto by mělo cetrum amerického karaitství vypadat už na konci srpna. – Zdroj: http://abluethread.com/2016/09/22/invest-in-the-future-of-karaite-judaism-in-the-u-s-every-dollar-matched/

Daly City je významné i pro českou náboženskou scénu: 31. července uplyne 10 let od chvíle, kdy zde absolvoval konverzi Nissim ben Abraham, představitel vznikající skupiny českých stoupenců karaitského judaismu. Šlo o první zaznamenanou konverzi ke karaitství od roku 1456. Celé předchozí období docházelo (alespoň v případě mužů) pouze k přestupům od rabínského judaismu. Od roku 2007 zde za souhlasu karaitské Rady mudrců konvertuje přibližně 10 osob ročně.

 

Znak KJA

Zdroje:

Domácí stránka Karaite Jews of America (anglicky) http://www.karaites.org

Domácí stránka českých karaitů (česky) http://www.karaitskyjudaismus.estranky.cz

Karaitští Židé nedaleko San Francisca udržují starobylé hnutí stále živé (anglicky) http://www.jta.org/2017/02/23/news-opinion/united-states/near-san-francisco-karaite-jews-keep-an-ancient-movement-alive

Konverze po dlouhých letech (anglicky) http://www.jweekly.com/2007/08/02/a-conversion-for-the-ages/