Pastor Aloysius Bugingo z letničního sboru House of Prayer Ministries v ugandském hlavním městě Kampala údajně nechal spálit tisíce svazků dvou anglických překladů Bible (Good News Bible a King James Version), protože je považuje za „falešné“ a „démonské“, zvláště kvůli tomu, že pro Ducha svatého používají  výrazu „Holy Ghost“ místo „Holy Spirit“.

K pálení mělo dojít o velikonočním víkendu a zpráva o tom šokovala představitele místních církví, kteří to označili za urážku celého křesťanství. „Tento čin co možná nejsilněji odsuzujeme,“ řekl biskup Herman Sentamu, hlava další letniční deno­minace Passover Harvest Ministries v reakci na tuto událost.

„Holy Ghost“ a „Holy Spirit“ jsou vzájemně zaměnitelnými anglickými výrazy pro třetí osobu Svaté Trojice. Druhý výraz se prosadil koncem 19. a na počátku 20. století a je nyní anglicky hovořícími křesťany upřednostňován.

Pastor měl shromáždit Bible od věřících svého sboru čítajícího na šest tisíc věřících a zapálit je. Sám to však popírá a z činu obviňuje své konkurenty. Nicméně to, že dotyčné překlady považuje za dílo „uctívačů ďábla“ a že odmítá nazývat Ducha svatého „Holy Ghost“, je možné nalézt na facebookových stránkách jeho sboru. Tam se dále uvádí, že se chystají publikovat správný překlad. Bible.

Biblická společnost Ugandy uvedla, že záležitost šetří a případně bude požadovat právní kroky. „Osoba, která to udělala, musí být okamžitě potrestána,“ prohlásil Šimon Mukhama, její generální tajemník.