Zahraniční zprávy

Náboženští konzervativci zklamáni Trumpovým postojem k antidiskriminační politice

Rozhodnutí nového amerického prezidenta zachovávat politiku svého předchůdce ve vztahu k homosexuálům vyvolalo nálady nespokojenosti mezi mnohými konzervativními věřícími, tedy v té části populace, která většinově volila právě republikánského kandidáta. Konkrétně jde o potvrzení exekutivního nařízení č. 13672, které vydal Barack Obama v roce 2014. Zmíněné nařízení potvrdilo předcházející, která zakazovala diskriminaci na pracovištích a při uzavírání pracovních smluv u federálních dodavatelů i subdodavatelů, a rozšířilo je o sexuální menšiny a genderovou identitu. Již tehdy se představitelé některých náboženských skupin (zvláště římskokatoličtí biskupové, evangelikální vůdcové a ortodoxní rabíni) ohradili kvůli obavám z omezení náboženských svobod, např. v případě charitativních organizací. „Církev vytrvale odmítá veškerou nespravedlivou diskriminaci a potřebujeme pokračovat dále v prosazování spravedlnosti a slušnosti na pracovištích. Exekutivní nařízení 13672 však spíše problém vytváří, než že by jej řešilo,” stojí v současném prohlášení arcibiskupů Charlese Chaputa a Williama Loriho. Podle nich totiž tato legislativa vytváří nové formy diskriminace věřících, proto je rozhodnutí nového prezidenta potvrdit její platnost krokem špatným směrem.

S tím nesouhlasí Francis DeBernardo, výkonný ředitel New Ways Ministry, organizace katolických homosexuálů, podle něhož je v nové vládě „hodně lidí s dlouhou historií anti-LGBT politiky a názorů včetně viceprezidenta Penceho“ a „ukazují zarážející nedostatek citlivosti k otázkám diverzity“. Vyjadřuje politování nad tím, že biskupové nechápou, že antidiskriminační nařízení je ve skutečnosti „naplňování učení církve o spravedlivém zacházení s pracujícími“. Ředitelka Dignity USA, další organizace katolických homosexuálů, Marianne Duddy-Burkeová vyjádřila svou úlevu, že Trumpova administrativa pochopila důležitost antidiskriminační politiky, kterou podle ní podporuje většina amerických katolíků.

Podobně Trump zklamal konzervativce, když rozhodl o ponechání úřadu speciálního vyslance pro sexuální menšiny při ministerstvu zahraničí. Tony Perkins, ředitel lobbististické organizace Family Research Council, prohlásil, že „administrativa by se spíše měla zaměřit na perzekuci a genocidu křesťanů než propagování práv gayů.“

Čím naopak nový americký prezident náboženské konzervativce potěšil, bylo jmenování obránce náboženských svobod Neila Gorsucha do Nejvyššího soudu USA, čímž konzervativci získali v této důležité instituci převahu.
Čím naopak nový americký
prezident náboženské konzervativce potěšil, bylo jmenování obránce náboženských svobod Neila Gorsucha do Nejvyš šího soudu USA, čímž konzervativci získali v této důležité instituci převahu.
Foto: https://
en.wikipedia.org