Zahraniční zprávy

Na seznamu zemí perzekvujících křesťany poprvé i USA

Ve Washingtonu sídlící nevládní organizace International Christian Concern (ICC) od roku 1995 vydává každoroční zprávu nazvanou „Síň hanby“. Obsahuje seznam zemí, v nichž dochází k utlačování křesťanů. Země jsou rozdělené do tří kategorií: „Nejhorší z nejhorších“, „Střední země“ a „Nové a hodné pozornosti“.

Do první kategorie byly nyní zařazeny Sýrie a Irák, kde se křesťanská populace v posledních letech značně zmenšila, křesťané byli buď zabiti, nebo donuceni svou vlast trvale opustit. Dále sem patří Nigérie kvůli pokračující kampani Boko Haram, jejímž cílem je křesťany v zemi zcela vyhladit. Jako poslední je v této kategorii jmenována Severní Korea, kde jsou křesťané vystaveni nepředstavitelnému mučení. Autoři studie popisují barbarské způsoby poprav, jakými jsou upalování, plynové komory nebo křižování, a uvádí svědectví bývalých vězňů o tom, že viděli své spoluvězně, jak se vzájemně kamenují k smrti.

V zemích, jako jsou Egypt, Pákistán, Indie nebo Čína, rovněž pokračuje perzekuce křesťanů, ale nejsou v nich vystaveni nebezpečí naprosté likvidace, jako je tomu u první kategorie. Přesto jsou v nich různé podoby násilí páchaného na lidech kvůli jejich víře na denním pořádku.

Do třetí kategorie autoři americké studie zařadili Rusko a Mexiko, v nichž jsou diskriminovány křesťanské minority, ale rovněž i samotné Spojené státy americké. Tento svůj krok obhajují tím, že chtějí poukázat na znepokojivé trendy vytlačování křesťanství z veřejného života a omezování svobody náboženství v souvislosti s antidiskriminační legislativou. „Považovali jsme za velmi důležité poukázat na tyto tři země, kde náboženská diskriminace a perzekuce nejsou považovány za obvyklé, ale dosáhly jisté hranice, která vyžaduje pozornost,“ prohlásil prezident ICC Jeff King.