Americký arcibiskup přijat na Svaté hoře s rozpaky

Arcibiskup Elpidoforos zahájil u příležitosti svátku Theofanie, svou několikadenní návštěvu Svaté hory Athos, kde se připomínka křtu Ježíše Krista slaví podle juliánského kalendáře 19. ledna. Není to první návštěva nejvyššího představitele řecké pravoslavné diaspory v Americe v autonomní mnišské republice na řeckém poloostrově Chalkidiki, avšak letos vzbudila jistý rozruch – na Athosu i mezi věřícími nejen v Řecku. V médiích se dokonce spekulovalo, že athoští mniši arcibiskupa vůbec nepřijmou.

Na počátku byl původně neveřejný dopis, v němž se představitelé mnišské republiky, považované za duchovní centrum pravoslaví, obracejí na konstantinopolského patriarchu Bartoloměje, pod jehož církevní správu Athos spadá a který je rovněž nadřízeným arcibiskupa Elpidofora. V něm, alespoň v později publikovaném znění, ovšem nebylo výslovně uvedeno, že by mu ve vstupu jakkoliv bránili, ani že si jeho návštěvu nepřejí, ale pouze vyjádřili své znepokojení ohledně „vysoce citlivé záležitosti týkající se integrity naší víry a pravoslavných tradic“.

V pozdějším vysvětlení Svatohorci uvedli, že skutečně americkému hierarchovi vstup umožní, ale na druhou stranu prý neplánují oficiální přivítání v Karyes („hlavní město“, kde sídlí  duchovní i světská administrativa  mnišského státu), jak tomu při návštěvách takto vysokých církevních představitelů bývá. A to navzdory tomu, že jim patriarcha Bartoloměj doporučil, aby to udělali i v tomto případě. Nicméně nebudou bránit tomu, aby byl přijat v klášterech, v nichž chce několikadenní pobyt Elpidoforos s doprovodem složeným z významných příslušníků řecké komunity v USA strávit. Konkrétně se jedná o monastýry Xenofontos, Pantokrator a Filotheos. Posledně jmenovaný byl původním domovským klášterem známého starce Efréma z Arizony (1928–2019), který v USA a Kanadě vybudoval celkem 17 klášterů.

Důvodem ke zmíněnému znepokojení je křest, který Elpidoforos vykonal v roce 2022 v kostele v jižním předměstí Athén Vouligmeni. Pokřtěny tehdy byly dvě děti amerického stejnopohlavního páru, herce Evangela Bousise a úspěšného módního návrháře Petera Dundase. Obě děti, Alexios a Eleni, se narodily ze surogátního mateřství. V médiích byla událost prezentována jako „velký pokrok v pravoslavné církvi v přijímání LGBT komunity“, ale mezi věřícími i představiteli řecké církve způsobila velký rozruch. Metropolita Antonios, do jehož metropolie chrám ve Vouligmeni patří, se ohradil s tím, že nebyl Elpidoforem dostatečně informován, o jaký obřad se bude jednat. Synod církve tehdy zaslal stížnost konstantinopolskému patriarchovi. Ve zmiňovaném dopise athoských mnichů je pak předmětem kritiky zvláště mediální prezentace události, která „vyvolává klamný dojem, že církev schvaluje svátost manželství mezi osobami téhož pohlaví“.

Elpidoforos tehdy na kritiku reagoval slovy: „Každému, kdo mě požádá o křest dítěte, vyhovím. Křtím děti a nestarám se o osobní život jejich rodičů. Nesoudím lidské životy.

Současná návštěva amerického arcibiskupa v Řecku ukázala, že kauza ještě není zcela uzavřená. Probíhá navíc v době, kdy se v řecké společnosti diskutuje téma stejnopohlavního manželství, jelikož parlament by měl brzy projednávat vládní návrh, který by je uzákonil, a to včetně možnosti adopce dětí. Řecká pravoslavná církev, k níž se hlásí většina Řeků, vydala 20. prosince encykliku, v níž vysvětluje svůj odmítavý postoj, podobně se vyjádřila i řecká římskokatolická církev. A ačkoliv se obvykle k politickým tématům oficiálně nevyjadřuje, vydala své prohlášení  i samotná mnišská republika. Píše v něm mimo jiné: „Hora Athos, svatyně modlitby a askese, se pokorně modlí za všechny lidi coby Boží obraz. Přesto však s ohledem na navrhovanou legislativu vyjadřujeme své znepokojení a hluboký zármutek.

Mluvčí řecké vlády Pavlos Marinakis v této souvislosti uvedl: „Vždy s respektem nasloucháme názorům Církve, avšak současně provádíme svou politiku a budeme naslouchat názorům společnosti, občanské společnosti, občanů, institucí a stran dohromady.”  

Podle americké sociologické agentury Pew Research Center bylo v březnu minulého roku 50 % Řeků proti uzákonění homosexuálního manželství a 49 % pro.

Podle The Orthodox Times (zde, zde a zde), Ekathimerini (zde), Religion News Service (zde) a dalších zdrojů (viz hypertextové odkazy v textu).

Náhledová koláž: Athosský klášter Simonos Petras a arcibiskup Epidoforos (oba obrázky Wikimedia Commons).

Související příspěvky:

Pew: Pravoslavní jsou zdrženliví k ekumenismu, konzervativní v otázce svěcení žen a homosexuality, ale chtějí chránit životní prostředí

Oddělování církve a státu v Řecku

Protesty proti „nepravoslavné multireligiózní výchově“ na řeckých školách

Vysoké tresty pro athoské mnichy

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments